PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI GEOLOGICZNEJ


2012 
Iwona Puźniak
Tradycje poszukiwań i eksploatacji bursztynu na Kurpiowszczyźnie  [W:] "Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem", Warszawa 2012, s. 11-14.   
       
2009
Joanna Kacprzak
Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego — Część I
(Przegląd Geologiczny  vol.57 nr 5, 2009)

2008
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban

Nasi w Afganistanie :  jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa — Adam Drath (1904-1942) (Przegląd Geologiczny vol.56 nr 8/2, 2008)

Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
Stacja Geologiczna w Borysławiu w latach 1912-1939 (Przegląd Geologiczny vol. 56 nr 8/2, 2008)

Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Leszek Marks, Halina Urban
Józef Siemiradzki (1858–1933)—geolog niezwykły(Przegląd Geologiczny  vol.56 nr 5, 2008)