clarivate analytics     Biblioteka Geologiczna informuje:

pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego mają możliwość zdalnego dostępu do baz bibliograficzno-bibliometrycznych Web of Science oraz narzędzi InCites, EndNote, Publons oraz Researcher ID.
Zachęcamy do korzystania z tych źródeł z komputerów zlokalizowanych poza siecią PIG np. z domu lub telefonu.

Aby korzystać z dostępu zdalnego należy zarejestrować się do Web of Science na komputerze w sieci PIG a wchodząc z komputera domowego używać tego hasła.


Więcej informacji na ten temat można uzyskać z prezentacji p. Małgorzaty Krasowskiej dotyczącej konta osobistego na platformie WoS.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mgr Małgorzatą Grabowską.