alt

 

Biblioteka Geologiczna informuje:

baza Journal Citation Report prezentuje aktualny Impact Factor czasopism naukowych.

Obecnie oferowana wersja JCR na platformie InCites oferuje dostęp i możliwość analizy podstawowych danych wykorzystanych do obliczeń wskaźników JCR, takich jak sieci cytowań czy samocytowania. Ta rozszerzona funkcja umożliwia przeprowadzanie analiz i porównań relacji cytowań pomiędzy czasopismami i w kategoriach w miarę upływu czasu.