Ładowanie...

Folder decyzje

Dokumenty

pdf Nr NAG 2198/2004 Popularny

Nr NAG  2198/2004

Nr dec.  zas: DG/kdh/ED/489-6500/2004

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zlewni Łupawy

Rok wyk.: 2004

data zatw.: 2004-12-09

pdf Nr NAG 2518/2000 Popularny

Nr NAG  2518/2000

Nr dec.  zas: DG/kdh/ED/489-6277/00

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych piętra górnokredowo-paleoceńskiego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego zlewni Wieprza

Rok wyk.: 2000

data zatw.: 2000-12-04

pdf Nr NAG 2814/97 Popularny

Nr NAG  2814/97

Nr dec.  zas: KDH/013/6087/97

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego w rejonie Piotrkowa Tryb.

Rok wyk.: 1997

data zatw.: 1997-10-06

pdf Nr NAG 2842/2011 Popularny

Nr NAG  2842/2011

Nr dec.  zas: DGiKGhg-4731-1/6809/8803/11/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry)

Rok wyk.: 2010

data zatw.: 2011-02-25

pdf Nr NAG 2852/2017 Popularny

Nr NAG  2852/2017

Nr dec.  zas: DGK-II.4731.24.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Baryczy

Rok wyk.: 2015

data zatw.: 2017-03-16

pdf Nr NAG 2888/96 Popularny

Nr NAG  2888/96

Nr dec.  zas: KDH/013/5896/96

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie zlewni rzeki Kani i Kanału Obry

Rok wyk.: 1996

data zatw.: 1996-10-24

pdf Nr NAG 2936/2011 Popularny

Nr NAG  2936/2011

Nr dec.  zas: DGiKGhg-4731-3/6817/23576/11/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Bzury (bez rejonu aglomeracji łódzkiej).

Rok wyk.: 2010

data zatw.: 2011-05-24

pdf Nr NAG 2950/98 Popularny

Nr NAG  2950/98

Nr dec.  zas: DK/kdh/BJ/489-6081/98

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Rok wyk.: 1996

data zatw.: 1998-10-01

pdf Nr NAG 3162/98 Popularny

Nr NAG  3162/98

Nr dec.  zas: DG/kdh/BJ/489-6064/98

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów górnojurajskich rejonu Mirów - Srocko - Olsztyn

Rok wyk.: 1998

data zatw.: 1998-10-22

pdf Nr NAG 3244/2017 Popularny

Nr NAG  3244/2017

Nr dec.  zas: DGK-II.4731.28.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego:zlewni prawobrzeżnego dolnego Sanu i zlewni Sanny

Rok wyk.: 2016

data zatw.: 2017-03-27

pdf Nr NAG 3278/2017 Popularny

Nr NAG  3278/2017

Nr dec.  zas: DGK-II.4731.31.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Liswarty, Oleśnicy  i Warty od Liswarty do Widawki

Rok wyk.: 2016

data zatw.: 2017-03-30

pdf Nr NAG 3283/96 Popularny

Nr NAG  3283/96

Nr dec.  zas: KDH/013/5944/96;Zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i czwartorzędowo-trzeciorzędowych zlewni rzeki Liwiec

Rok wyk.: 1995

data zatw.: 1996-11-29

pdf Nr NAG 3908/2014 Popularny

Nr NAG  3908/2014

Nr dec.  zas: DGK-II-4731-74/7042/35731/13/AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gostyni

Rok wyk.: 2013

data zatw.: 2014-09-03

pdf Nr NAG 3991/2017 Popularny

Nr NAG  3991/2017

Nr dec.  zas: DGK-II.4731.27.2016.AJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni dolnej Łyny, Jarft i Świeżej (w granicach państwa)

Rok wyk.: 2016

data zatw.: 2017-04-10

pdf Nr NAG 4014/2012 Popularny

Nr NAG  4014/2012

Nr dec.  zas: DGKhg-4731-23/34794/12/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Dłubni, Szreniawy i Nidzicy

Rok wyk.: 2012

data zatw.: 2012-09-07

pdf Nr NAG 4273/2007 Popularny

Nr NAG  4273/2007

Nr dec.  zas: DGkdh/4790-6626-5/8269/07/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Myśli, Kurzycy i Słubi

Rok wyk: 2007

data zatw.: 2007-09-27

pdf Nr NAG 4314/2014 Popularny

Nr NAG  4314/2014

Nr dec.  zas: DGK-II-4731-80/7039/38476/13/MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych prawobrzeżnej zlewni Warty od zlewni Neru po zlewnię Meszny wraz ze zlewnią Górnej Noteci po Pakość i zlewnię Kanału Głuszyńskiego (zlewnia Zgłowiączki)

Rok wyk.: 2013

data zatw.: 2014-09-29

pdf Nr NAG 4550/2011 Popularny

Nr NAG  4550/2011

Nr dec.  zas: DGiKGhg-4731-2/6828/29887/11/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Neru i górnej Bzury

Rok wyk.: 2010

data zatw.: 2011-07-01

pdf Nr NAG 4551/2011 Popularny

Nr NAG  4551/2011

Nr dec.  zas: DGiKGhg-4731-6/6823/29830/11/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Wkry z bezpośrednią zlewnią Wisły.

Rok wyk: 2010

data zatw.: 2011-07-01

pdf Nr NAG 4587/2012 Popularny

Nr NAG  4587/2012

Nr dec.  zas: DGKhg-4731-27/41206/6950/12/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Białej Przemszy i Przemszy

Rok wyk.: 2012

data zatw.: 2012-10-18