Atlas parametrów litologicznych osadów południowego Bałtyku

Pełen tytuł opracowania brzmi: Atlas parametrów litologicznych osadów powierzchniowych południowego Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem geologiczno-górniczych warunków występowania surowców okruchowych

 

Podstawowym celem zadania było przedstawienie cech litologicznych osadów powierzchniowych południowego Bałtyku, z wykorzystaniem cyfrowej techniki przetwarzania danych, dla stworzenia podstaw do poszukiwania surowców. Opracowano mapy zawartości podstawowych frakcji ziarnowych oraz mapę średniej średnicy ziaren i wysortowania osadów, a także mapy zawartości i składu minerałów ciężkich. Analiza parametrów litologicznych była podstawą wyznaczenia i charakterystyki obszarów perspektywicznych wraz z propozycją bloków koncesyjnych dla poszukiwania surowców okruchowych w polskich obszarach morskich. W południowym Bałtyku istnieją perspektywy surowcowe dla kruszywa piaskowego i piaskowo-żwirowego, piasków szklarskich, minerałów ciężkich i bursztynu.

 

Drugim istotnym aspektem zadania było określenie stabilności i stopnia odnawialności morskich złóż kruszywa oraz zbadanie stanu środowiska, w aspekcie zmian sedymentologicznych, w obrębie złóż eksploatowanych. Powierzchnię dna zbudowaną z osadów żwirowych i żwirowo-piaszczystych tworzących złoża kruszywa naturalnego w warunkach hydrodynamicznych południowego Bałtyku można uznać za stabilną, nie podlegającą procesom erozji. Morskie złoża kruszywa na Ławicy Słupskiej nie są odnawialne. Transportowi podlega materiał drobniejszy niż występujący w warstwie złożowej kruszywa. Są nim zasypywane wyrobiska po eksploatacji kruszywa.

 

Osoby uczestniczące w realizacji zadania

Kierownik zadania:  mgr Regina Kramarska

Realizacja: mgr Wojciech Jegliński, mgr inż. Leszek Jurys, mgr Regina Kramarska,
dr Piotr Przezdziecki, dr hab. Szymon Uścinowicz, dr Joanna Zachowicz

 

litologia1 image Tablica 1 (709.55 kB)
Punkty opróbowania osadów na zawartość frakcji ziarnowych
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologii Bałtyku frakcja > 2mm image Tablica 2 (520.3 kB)
Frakcja >2 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku frakcja 1-2 mm image Tablica 3 (516.19 kB)
Frakcja 1,0–2,0 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku frakcja 0,5-1 mm image Tablica 4 (528.32 kB)
Frakcja 0,5–1,0 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku frakcja 0,25-0,5 mm image Tablica 5 (544.2 kB)
Frakcja 0,25–0,5 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku frakcja 0,125-0,25 mm image Tablica 6 (561.55 kB)
Frakcja 0,125–0,25 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku frakcja 0,063-0,125 mm image Tablica 7 (550.45 kB)
Frakcja 0,063–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
lAtlas litologiczny Bałtyku frakcja < 0,036 mm image Tablica 8 (537.58 kB)
Frakcja <0,063 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku średnica ziarn image Tablica 9 (520.58 kB)
Średnia średnica ziarn (Mz)
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku wysortowanie image Tablica 10 (556.87 kB)
Wysortowanie osadów (σi)
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku opróbowanie na minerały ciężkie image Tablica 11 (546.68 kB)
Punkty opróbowania (zawartość i skład minerałów ciężkich)
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku minerały ciężkie image Tablica 12 (495.77 kB)
Minerały ciężkie we frakcji 0,25–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku minerały nieprzezroczyste image Tablica 13 (484.56 kB)
Minerały nieprzezroczyste we frakcji 0,25–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku rutyl image Tablica 14 (503.84 kB)
Rutyl we frakcji 0,25–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku cyrkon image Tablica 15 (509.91 kB)
Cyrkon we frakcji 0,25–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Atlas litologiczny Bałtyku granaty image Tablica 16 (516.06 kB)
Granaty we frakcji 0,25–0,125 mm
jpeg 1599 x 995 piks.
Złoża i obszary perspektywiczne surowców okruchowych image Tablica 17 (864.97 kB)
Złoża i obszary perspektywiczne surowców okruchowych
jpeg 1599 x 995 piks.