grafika ilustracyjnaJednym ze skutków globalnego ocieplenia może być katastrofalny wzrost poziomu mórz i oceanów. Aby ocenić zagrożenie, polscy geolodzy odtwarzają zmiany poziomu Bałtyku, jakie zachodziły w niedalekiej przeszłości...

jezioro ancylusoweBałtyk jest morzem młodym, jednym z najmłodszych na Ziemi. Jednak w ciągu swojej krótkiej historii morze to przeszło kilka wyraźnych zmian. Okresowo było zbiornikiem odizolowanym od oceanu, słodkowodnym, a po uzyskaniu połączenia z oceanem dwukrotnie przekształcało się w typowe morze wewnątrzkontynentalne.

trzesacz ruiny kościoła na granicy klifuBadania i obserwacje geologiczne wskazują na narastanie procesów niszczenia polskiego wybrzeża. Głównymi czynnikami sprawczymi są wzrost poziomu morza, a przede wszystkim okresowy wzrost siły i częstotliwości sztormów.

grafika ilustracyjnaIdąc brzegiem morza na ogół nie pamiętamy, że Polska to nie tylko ląd, a linia brzegowa nie stanowi granicy państwa. W rzeczywistości do naszego wybrzeża przylegają Obszary Morskie Rzeczpospolitej Polskiej. To spora część kraju - aż 30 600 km2, co odpowiada 10% naszego terytorium...