Atlas geochemiczny południowego Bałtyku

Jednym z niepomyślnych skutków cywilizacji, z którymi obecnie boryka się prawie cały świat, jest zanieczyszczenie środowiska. Szczególnie ostro skutki te są widoczne w obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Takim rejonem jest między innymi zlewnia Morza Bałtyckiego. Na jej obszarze mieszka ponad 140 milionów ludzi. W efekcie działalności przemysłowej, rolniczej i komunalnej do morza dostają się zanieczyszczenia, odpady organiczne i nieorganiczne, np. zawierające metale ciężkie. Gromadzą się one w wodzie morskiej, zawiesinie i w osadach. Substancje toksyczne wchodzą w łańcuch pokarmowy, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi.

 

W 1992 roku Oddział Geologii Morza PIG rozpoczął prace nad Atlasem geochemicznym południowego Bałtyku w skali 1:500 000. Badaniami objęto polską strefę ekonomiczną Morza Bałtyckiego. Przedstawione w Atlasie dane powstały w wyniku jednolitego systemu opróbowania osadów (368 stacji badawczych) i analizy chemicznej. Zakres badań chemicznych obejmował oznaczenie zawartości Corg., Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V i Zn. Wykonano również analizę uziarnienia osadów. Pozwoliło to na oszacowanie stanu geochemicznego powierzchniowej warstwy osadów oraz określenie zmian, jakie zaszły na skutek intensywnego rozwoju działalności gospodarczej w zlewisku Morza Bałtyckiego w okresie ostatnich 100-150 lat.

 

Osoby uczestniczące w realizacji zadania

Opróbowanie:
P. Anolik, W. Jegliński, W. Prussak, Z. Rychter, J. Sochan, K. Sokołowski, T. Szczepańska, St. Uścinowicz, L. Zaleszkiewicz

Przygotowanie próbek:
P. Anolik, J. Grzegorzewska, H. Jeglińska, K. Sokołowski

Analizy chemiczne:
Pod kierunkiem P. Pasławskiego i K. Jakimowicz-Hnatyszak: A. Bellok, E. Górecka, A. Jaklewicz, I. Jaroń, M. Krupiński, J. Kucharzyk, B. Kudowska, D. Lech, M. Liszewska, T. Liszewski

Analizy uziarnienia:
H. Jeglińska, W. Rudeńska

Analizy statystyczne:
P. Anolik, K. Sokołowski, Sz. Uścinowicz

Opracowanie map:
W. Jegliński

 

Atlas geochem. Bałtyku Al image  Al (198.77 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku As image  As (205.91 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Ba image  Ba (201.98 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Ca image  Ca (206.1 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Cd image  Cd (195.94 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Co image  Co (201.33 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Cr image  Cr (219.99 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Cu image  Cu (210.36 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Fe image  Fe (202.76 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Mn image  Mn (222.82 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Ni image  Ni (208.59 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku P image  P (197.74 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Pb image  Pb (232.23 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku S image  S (196.09 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Sr image  Sr (230.46 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku V image  V (204.41 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku Zn image  Zn (227.16 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.
Atlas geochem. Bałtyku TOC image TOC (214.18 kB)
jpeg
1599 x 995 piks.