Rekreacja

Wody termalne, obok wykorzystania do celów ciepłowniczych i leczniczych, znajdują zastosowanie w rekreacji i odnowie biologicznej. Aktywny wypoczynek w basenach napełnionych tego rodzaju wodami oraz pasywny w ośrodkach typu SPA, pozwala na regenerację organizmu. Kąpiele w wodach termalnych wpływają relaksująco, działają kojąco na układ mięśniowy, stawowy i nerwowy oraz poprawiają samopoczucie. Dodatkowo, w przypadku zmineralizowanych wód termalnych, mogą mieć działanie lecznicze lub profilaktyczne, z uwagi na zbliżony do wód leczniczych skład chemiczny. Jednakże temperatura i mineralizacja w przypadku basenów rekreacyjnych nie powinny przekraczać odpowiednio 32⁰C i 40 g/dm3, zaś w basenach wyłącznie leczniczych - 42⁰C i 50 g/dm3.

W Polsce kompleksy basenowo-rekreacyjne działające w oparciu o wody termalne stanowią stosunkowo nową ofertę. Pierwsze tego typu ośrodki zaczęły funkcjonować od 2006 r. Obecnie w kraju istnieje ich 19, najwięcej jest ich na południu Polski, na obszarze niecki podhalańskiej.

Do celów rekreacyjnych baseny z termalnymi wodami leczniczymi udostępniają również uzdrowiska:

Część z wymienionych obiektów została zrealizowana jako inwestycje towarzyszące geotermalnym zakładom ciepłowniczym, stanowiąc przykład kaskadowego wykorzystania wód termalnych (Bańska Niżna, Mszczonów, Uniejów) lub zakładom świadczącym usługi lecznicze (Marusza). Inne eksploatują wody termalne wyłącznie do celów rekreacyjnych (Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Zakopane) lub, jak ma to miejsce w przypadku uzdrowisk, udostępniają szerszemu gronu odbiorców baseny z wodą zmineralizowaną i/lub termalną służące do balneoterapii. Niektóre z ośrodków posiadają instalacje umożliwiające dodatkowe podgrzewanie wody (m.in. Zakopane-Szymoszkowa, Ustka) oraz ogrzewanie pomieszczeń kompleksów sportowo-rekreacyjnych (m.in. Ciechocinek, Zakopane).

Ośrodki oferujące usługi sportowo-rekreacyjne w oparciu o wody zaliczone do kopalin, a w szczególności wody termalne, cieszą się rosnącą popularnością. Świadczy o tym fakt, że w latach 2000-2020 zostało uruchomionych 12 takich kompleksów. Stanowią one cel rodzinnych wyjazdów urlopowych oraz weekendowych. Wskazuje to na znaczące zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi oraz na ekonomiczne uzasadnienie realizacji inwestycji związanych z budową kolejnych ośrodków je świadczących. Istniejącym basenom rekreacyjnym często towarzyszą miejsca, gdzie dodatkowo wykonywane są usługi typu wellness and spa. Wśród obecnie funkcjonujących termalnych ośrodków rekreacyjnych przeważają ośrodki całoroczne, dysponujące basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wyposażone w różnego typu atrakcje wodne, sauny, gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacyjne. Największą w Polsce inwestycją jest budowa ośrodka Park of Poland w miejscowości Wręcza pod Mszczonowem.