INNE WYKORZYSTANIE

Wody zmineralizowane i swoiste znajdują wykorzystanie w różnych dziedzinach gospodarki. Oprócz lecznictwa uzdrowiskowego, geotermii, rozlewnictwa i rekreacji, są wykorzystywane w do warzenia soli jadalnych i leczniczych, a także do wytwarzania innych produktów leczniczych, w produkcji kosmetyków oraz ciekłego dwutlenku węgla, a także do produkcji pierwiastków chemicznych.

 

Dwutlenek węgla jest surowcem mineralnym występującym w środowisku geologicznym, kształtującym właściwości fizykochemiczne wód podziemnych oraz, w stężeniach powyżej 250 mg/dm3, decydującym o ich walorach leczniczych.

Szczególnym sposobem wykorzystania energii skorupy ziemskiej jest tak zwana płytka geotermia, która wykorzystuje pompy ciepła, jako urządzenia odzyskujące energię zawartą w wodach lub gruncie.

Wysokozmineralizowane wody występujące na terenie kraju i zawierające znaczące ilości cennych składników, m.in. jodu, bromu, magnezu, boru, potasu oraz litu, mogą stanowić cenny surowiec w przemyśle chemicznym, służący do pozyskiwania określonych pierwiastków i substancji chemicznych.

Wody lecznicze, a także solanki, poza balneoterapią i rekreacją, wykorzystywane są także do wytwarzania produktów zdrojowych, produkcji soli i ługów leczniczych oraz butelkowania leczniczych solanek.