W dniu 15 maja 2014 r. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach odbyły się uroczystości półfinałowe XV edycji konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Od pionierów życia do gazu łupkowego".