Laureaci finału regionalnego w Kielcach 2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku otrzymaliśmy 431 prac plastycznych oraz 117 prac pisemnych.

KONKURS PLASTYCZNY

Na uroczystości półfinałowe zapraszamy następujących uczniów wraz z opiekunami:

Adamska  Martyna - ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie – Wilczak Anna

Baranowska Nela - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Maz. – Młynarczyk Beata

Cedrowska Julia - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kielcach – Wyderska Agnieszka

Dziurewicz Julia  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach – Piwowarczyk Renata

Gardulska Aleksandra - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Soja-Sadowska Justyna

Gawlik  Antonina - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach - Śledź  Małgorzata

Grabka Daria - Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Makuszyńskiego w Kielcach – Domagała Jolanta

Grudzień Maria - Publ. Szkoła Podstawowa w Wymysłowie - Leszczyńska Magdalena

Jarosz Nikola - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kielcach – Wyderska Agnieszka

Karpacz Michał - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach - Śledź  Małgorzata

Korczak Wioletta - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Kseń Teresa

Kotlarz  Magdalena - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu – Durma Wojciech           

Krypel Natalia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie - Leszczyńska Magdalena                           

Krzak Katarzyna - Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Makuszyńskiego w Kielcach – Domagała Jolanta

Marzec Maja - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie – Biskup Łukasz

Moszczyńska Julia - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Soja-Sadowska Justyna

Murawska Anna - Szkoła Podstawowa w Masłowie – Śledzik Barbara

Nalepa Julia - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie – Kseń Teresa

Ozgowicz Anna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku Zdroju - Wnuk-Spirowska Barbara /Polak-Redźko Urszula

Peliwo  Małgorzata - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich – Tkaczyk Maria

Pękała  Nikola - ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie - Wilczak Anna

Rusek Gabriela - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie - Golonka  Marta

Samson Wiktoria - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - Soja-Sadowska Justyna

Saracen Wiktor - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie – Leszczyńska Magdalena

Stodulski Piotr – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Maz. – Dębska Anna

Supierz Emilia - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zespole PlacówekOświatowych w Stadnickiej Woli - Soja-Sadowska Justyna

Szala Katarzyna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim - Winiarska-Jóźwik Małgorzata

Szymański Michał - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim- Pająk Anna

Urbanek Nina - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach - Legięcki  Paweł

Wierzbicka Laura - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach – Michalec Magdalena

Wójcik  Jakub - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kielcach– Wyderska Agnieszka

Zygan Filip - Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Chęcinach – Dąbrowska Ewa

 

 KONKURS WIEDZY

Na test wiedzy zapraszamy następujących uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami:

Adamus Adrian – I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – Marzena Papis

Bańka Weronika – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju – Urszula Polak-Rećko

Bartosik Zuzanna – Zespół Szkół w Burzeninie – Małgorzata Wojtasik

Durlik Martyna – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich – Jolanta Gad

Janik Justyna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju - Urszula Polak-Rećko

Łuczyński Mikołaj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej – Wioletta Flejterska

Maziarczyk Martyna – II Licem Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Brygida Pluta-Maćkowska

Strzelczyk Michalina – Szkoła Podstawowa w Burzeninie – Małgorzata Wojtasik

Strzelec Julia – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej – Katarzyna Śmigiel

Walkiewicz Mateusz – II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli – Małgorzata Świtakowska

Zawisza Anna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej – Wioletta Flejterska

Żuber Weronika – I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie – Aleksandra Kłosińska

 

Na uroczystość rozdania nagród zapraszamy również

Jakubowskiego Jakuba – II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – Małgorzata Świtakowska

Aleksandra Zięba – I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie – Marzena Papis

którego praca została wyróżniona pozaregulaminowo.

Ze wszystkimi opiekunami laureatów skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem maila.

Na zakończenie pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim autorom i opiekunom prac nadesłanych na Konkurs.

Anna Mader, Ewelina Bąk