Relacja z finału regionalnego Konkursu 2019

 

dsc 9405

15 maja 2019 r. w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB
w Kielcach odbył się finał XX jubileuszowej edycji konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem „Potęga żywiołów Ziemi”.

W tym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, łącznie nadesłano 431 prac plastycznych oraz 117 teoretycznych z województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. Prace plastyczne cechowały się dużą kreatywnością i różnorodnością stosowanych technik oraz sposobu prezentacji tematu. Największą popularnością wśród prac teoretycznych cieszyła się kuźnia Hefajstosa oraz wulkany, mechanizm ich powstawania, rozmieszczenie na świecie. Liczne prace przedstawiały wpływ kataklizmów (gł. wybuchów) na historię człowieka w czasie historycznym oraz rozwój życia na Ziemi w odległych epokach geologicznych.

Przed uroczystym wręczeniem nagród laureaci na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym napisali test wiedzy geologicznej. Łączna ilość punktów uzyskanych z pracy i testu decydowała o zajętym miejscu lub wyróżnieniu. W tym roku konieczne okazało się przeprowadzenie pomiędzy dwoma uczestniczkami dogrywki, podczas której laureatki musiały rozpoznać przedstawione im skały i minerały. W przerwie pomiędzy testem geologicznym a częścią oficjalną dr Anna Mader oprowadziła przybyłych laureatów wraz z ich opiekunami po muzeum geologicznym przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB.

Główna część uroczystości półfinałowych rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego dr Sylwestra Salwy, który przywitał przybyłych gości oraz wręczył podziękowania obecnym na sali przedstawicielom sponsorów i patronów. Następnie przedstawiono po krótce statystyki konkursu, po czym nastąpiła przyjemniejsza część uroczystości – wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu. Po uroczystym rozdaniu nagród, uczestnicy przystąpili do losowania z „czarodziejskiej” kuli nagród książkowych ufundowanych przez Urząd Miasta Kielce.

Po części oficjalnej finału regionalnego uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Pragniemy jeszcze raz podziękować naszym laureatom, opiekunom oraz patronom:

 • Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego,
 • Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty,
 • Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty,

 i sponsorom:

 • Dyrektorowi Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB,
 • firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.,
 • Pracownikom Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB,
 • firmie Dyckerhoff Polska S.A.,
 • Geoparkowi Kielce,
 • Kołu Zakładowemu NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB,
 • Świętokrzyskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk Geologicznych,
 • Stowarzyszeniu Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach,
 • Oddziałowi Świętokrzyskiemu PTG,
 • Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce,
 • Targom Kielce S.A.,

bez których Konkurs nie mógłby się odbyć !!!

tekst: Ewelina Bąk, Anna Mader
zdjęcia: Dominik Szrek
Film: Paweł Stachurski