Laureaci półfinału w Kielcach

Wyniki półfinału w Kielcach

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku otrzymaliśmy 295 prac plastycznych oraz 67 prac pisemnych  w tym 49 na poziomie gimnazjalnym i 18 na poziomie ponadgimnazjalnym.

Prace plastyczne zostały wykonane różnymi technikami i reprezentowały  bardzo wysoki poziom, przez co wybór najlepszych był niezwykle trudny. Nieoceniona okazała się pomoc naszego, wieloletniego konsultanta ds. plastyki Pani Agnieszki Bartoszak. Dominującymi motywami były: pterodaktyle, ważki, archeopteryksy i nietoperze.

Wśród uczestników konkursu na poziomie ponadpodstawowym dominował temat 1. Ważnym kryterium, przy ocenie prac pisemnych, była ich samodzielność.

 

Laureaci półfinału w Kielcach:

 

KONKURS PLASTYCZNY

Na uroczystości półfinałowe zapraszamy następujących uczniów wraz z opiekunami:

Wiktor Ślęzak - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie - Anna Lechowicz

Amelia Kuchnecka - Samorządowa Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej - Róża Ryczek

Andrzej Chanc - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kielcach - Elżbieta Moskwa

Anna Cebula - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach - Dorota Sępioł-Skóra

Martyna Sadowska - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach - Dorota Sępioł-Skóra

Marta Krzyszkowska - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach - Małgorzata Śledź

Zuzanna Siekańska - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach - Małgorzata Śledź

Natalia Snopek - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kielcach - Jolanta Szymak

Wiktoria Cedro - Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Generała St. Maczka w Kielcach - Emilia Bogawska

Justyna Boniatowska - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Ewa Bugajska -Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Jakub Zegadło - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Zuzanna Litwin - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Oliwia Panas - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Katarzyna Przygodzka - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Mateusz Szymkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps. "Szary" w Kowali - Katarzyna Pabian

Jakub Klimczak - Szkoła Podstawowa Nr 33 im. S. Kopcińskiego w Łodzi - Katarzyna Muszyńska-Rećko

Zuzanna Kasprzycka - Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łodzi - Ewa Kosińska

Anna Świercz - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie - Roman Gad

Bartosz Tarkowski - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie - Roman Gad

Julia Rowińska - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie - Roman Gad

Maja Janik - Szkoła Podstawowa w Masłowie - Anna Trzcińska

Katarzyna Lato - Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Nagłowicach - Anna Lato

Gabriela Gocoł - Publiczna Szkła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu - Wojciech Durma

Amelia Domagała - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Kitowicza w Rzeczycy - Grażyna Miniak

Aleksandra Gil - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli - Justyna Soja-Sadowska

Mateusz Walkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli - Justyna Soja-Sadowska

Katarzyna Kowalska - Zespół Szkół Publicznych w Szewnej - Barbara Smoleń

Amelia Kubiak - Szkoła Podstawowa  w miejscowości Szczyt - Aldona Pietrusiak

Julia Jatczak - Szkoła Podstawowa  w miejscowości Szczyt - Aldona Pietrusiak

Oliwia Stępniak - Szkoła Podstawowa w miejscowości Szczyt - Aldona Pietrusiak

Natalia Gałecka - Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Mirosława Płacheta

Oliwia Piotrowska - Szkoła Podstawowa Nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim - Mirosława Płacheta

Aleksandra Kokosa - Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd - Wioletta Kargulewicz

Kacper Delegiewicz - Szkoła Podstawowa w Wymysłowie - Magdalena Leszczyńska

Emilia Stępień -Szkoła Podstawowa w Wymysłowie - Magdalena Leszczyńska

 

Informacja o zajętym miejscu podana zostanie podczas wręczenia nagród na uroczystości półfinałowej.

 

KONKURS WIEDZY

Na test wiedzy zapraszamy następujących uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami:

Kamila Flejterska - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej - Wioletta Flejterska

Agnieszka Kijewska - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej - Wioletta Flejterska

Marcelina Furmańska - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach - Elżbieta Madej

Filip Grzyb - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach - Elżbieta Madej

Paweł Niziałek - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach - Elżbieta Madej

Adrian Szczepański - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach - Elżbieta Madej

Justyna Wiktorowicz - Gimnazjum Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie - Jarosław Bednarczyk

Wiktoria Czapla - Samorządowe Gimnazjum w Podgajach - Ewa Podsiadło

Oliwia Nowakowska - Gimnazjum w Burzeninie - Małgorzata Wojtasiak - rezygnacja!

Patrycja Świercz - II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Brygida Pluta-Maćkowska

Daniel Ślusarczyk - II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich - Jolanta Gad

Aleksandra Lichwała - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu - Anna Steckiewicz

 Uwaga: W związku z rezygnacją uczennicy Oliwii Nowakowskiej z udziału w teście wiedzy geologicznej, jej miejsce zajmie Paweł Piotrowski, którego praca uzyskała najwięcej punktów wśród prac nagrodzonych poza konkursem.

Paweł Piotrowski - Technikum Chemiczne w Kielcach - Jarosław Adach

 

Podczas uroczystości półfinałowej odbędzie się test, którego wyniki zadecydują o zajętym miejscu.

 

Na uroczystość rozdania nagród zapraszamy dodatkowo niżej wymienionych uczniów, których prace zostały wyróżnione pozaregulaminowo.

Weronika Nartowska - Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach - Elżbieta Madej

Mateusz Basiak - Gimnazjum Nr 1 im. KazimierzaWielkiego w Radoszycach - Kazimierz Relidzyński

Sandra Wach - Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim - Bożena Serafin

Kamila Musiał - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1w Busku Zdroju – Ewa Czerwińska

Wiktoria Kuleta - Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach - Urszula Orkisz-Wiącek

Sławomir Kwiatkowski - LO im. S. Żeromskiego w Opocznie - Marzena Papis

 

Ze wszystkimi opiekunami laureatów skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem maila. Do wszystkich wyślemy oficjalne zaproszenia na uroczystość półfinałową.

 

Na zakończenie pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim autorom i opiekunom prac nadesłanych na Konkurs.