Relacja z przebiegu finału regionalnego Konkursu geologicznego w Kielcach 2017

dsc 8136 W dniu 24 maja 2017 r. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach odbyły się uroczystości półfinałowe XVIII edycji konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem „Geologiczne barwy Ziemi".

Łącznie na konkurs nadesłano 291 prac z województw świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego.Większość prac plastycznych wyróżniała się dużą kreatywnością i różnorodnością w zakresie stosowanych technik i przedstawienia tematu. Uczestnicy konkursu nie mieli trudności w graficznym przedstawieniu „Geologiczne barwy Ziemi". Przed uroczystym wręczeniem nagród laureaci na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym napisali test wiedzy geologicznej. Łączna ilość punktów uzyskanych z pracy i testu decydowała o zajętym miejscu lub wyróżnieniu. Po teście wiedzy geologicznej dla uczestników przewidziano prelekcję połączoną ze zwiedzaniem muzeum geologicznego w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB.