Lapidarium Muzeum Geologicznego

Zapraszamy do odwiedzenia plenerowej wystawy skał i minerałów regionu świętokrzyskiego

 

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce 

WSTĘP WOLNY

 

lapidarium 1 

Fragment ekspozycji. Na pierwszym planie okazy rudy żelaza, z prawej strony – kalcytów. Fot. J. Gągol

 

Za budynkiem Oddziału Świętokrzyskiego, w ogrodzie, znajduje się plenerowa wystawa skał i minerałów regionu świętokrzyskiego. Ekspozycję tę tworzą okazy wielkowymiarowe: duże bloki lub nagromadzenia skał i minerałów. Zaprezentowano tu przede wszystkim skały grzbietotwórcze w morfologii regionu świętokrzyskiego, a więc:

  • piaskowce kwarcytowe kambru, ordowiku i dewonu dolnego
  • piaskowce dolnotriasowe i dolnojurajskie
  • wapienie i dolomity dewońskie
  • permskie zlepieńce
  • detrytyczne wapienie i gipsy wieku neogeńskiego (miocen)

 

W lapidarium są też m.in. kalcyty, rudy żelaza (żelaziaki brunatne) i – w specjalnych skrzyniach - przykłady skał czwartorzędowych: piaski, żwiry, gliny i torfy. Elementami ekspozycji plenerowej są też wykonane z różnobarwnych skał poglądowe modele ciągłych i nieciągłych deformacji tektonicznych.

 

lapidarium 2 

Modele różnego typu fałdów. Fot. J. Gągol

 

W ekspozycji znajduje się też małe (będzie się powiększać) stadko dolnojurajskch dinozaurów, a także płyty piaskowców z ich tropami, znalezionymi w północnym obrzeżeniu mezozoicznym Gór Świętokrzyskich.

 

lapidarium 3

Fragment ekspozycji plenerowej - dolnojurajskie dinozaury. Fot. G. Herman

 

Całość uzupełnia duża, barwna tabela stratygraficzna, która została umieszczona na ścianie sąsiadującego z lapidarium budynku Archiwum Rdzeni Wiertniczych.

 

Ekspozycję zaprojektował i zrealizował Tymoteusz Wróblewski