WYTOPKI OŁOWIU 2018

Na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej Oddział Świętokrzyski PIB-PIB wziął udział w 26 pikniku historycznym „Wytopki ołowiu”, który odbył się 8 maja 2018 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.

fot. 1a

Stoisko Oddziału świętokrzyskiego PIG-PIB w Tokarni (fot. S. Salwa)

 

„Wytopki ołowiu” są coroczną imprezą, poświęconą metodzie wytopu ołowiu, charakterystycznej dla regionu Żupnictwa Chęcińsko-Olkuskiego i stosowanej w okresie od XIV do XVII wieku. Pomysłodawcą „wytopków” był, nieżyjący już, profesor dr hab. inż. Wacław Różański z Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownicy tej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan i dr inż. Ireneusz Suliga, nadal sprawują nadzór merytoryczny nad procesem uzyskiwania płynnego ołowiu. Dodatkową atrakcją towarzyszącą wytopowi ołowiu jest bicie pamiątkowych medali, które uczestnicy imprezy otrzymują na pamiątkę uczestnictwa.

W trakcie imprezy prezentowany był także pokaz elektrolizy miedzi metodą Stanisława Łaszczyńskiego. Pokaz przygotowany został przez naukowców z AGH. Podkreślić należy fakt, że ten w znacznej mierze zapomniany dziś polski badacz (doktor chemii) jako pierwszy na świecie opracował i opatentował metodę elektrolitycznego pozyskiwania miedzi na skalę przemysłową. Wraz ze swoim bratem Bogusławem wznowili na początku XX w. eksploatację miedzi na górze Miedzianka k. Chęcin, a w położonej nieopodal Papierni urządzili elektrolizernię.

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w trakcie wytopków zaprezentował wystawę zatytułowaną "Kruszce miedzi i ołowiu w Górach Świętokrzyskich", na której zwiedzający mogli obejrzeć m.in. galenę, malachit i azuryt pochodzące z dawnych kopalń obszaru chęcińsko-kieleckiego w Górach Świętokrzyskich (Fot. 1, 2). Pracownicy Oddziału służyli zwiedzającym fachowymi informacjami dotyczącymi występowania kruszców w Górach Świętokrzyskich oraz historii ich eksploatacji. Udział w pikniku historycznym w Tokarni stał się także pretekstem dla przekazania jego uczestnikom informacji na temat bieżącej działalności nie tylko Oddziału Świętokrzyskiego ale i całego Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.

                                                                  Anna Fijałkowska-Mader, Sylwester Salwa

fot. 2b

                                         (fot. S. Salwa)