Otwarcie wystawy "Odnalezione tropy" w Muzeum w Starachowicach

dsc00202

W dniu 29 kwietnia br. miało miejsce otwarcie czasowej wystawy pn. „Odnalezione tropy” w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, na które zostali zaproszeni pracownicy PIG-PIB. Współpraca między tymi instytucjami ma już dwudziestoletnią tradycję. Dzięki zaangażowaniu m in. profesora dr. hab. Grzegorza Pieńkowskiego i dr. Geralda Gierlińskiego, przy współpracy z dr. Grzegorzem Niedźwiedzkim, (wówczas pracownikiem Instytutu Paleobiologii PAN), powstała w Muzeum wspaniała, stała ekspozycja poświęcona płazom z gadom permsko-triasowym oraz jurajskim dinozaurom i pterozaurom z regionu świętokrzyskiego, która jest uzupełniania i uaktualniana. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju PIG-PIB, dr. hab. Piotr Szrek zasiada w Radzie Muzeum. Dlatego też pracownicy PIG-PIB, zarówno czynni jak i emerytowani, zostali poproszeni o pomoc merytoryczną przy opracowaniu wystawy „Odnalezione tropy”.

Na wernisażu wystawy PIG-PIB był reprezentowany przez pracowników Muzeum Geologicznego: mgr Karolinę Wojnicką i dr. Jana Krawczewskiego oraz Oddziału Świętokrzyskiego: dr hab. Annę Mader, mgr inż. Ewelinę Bąk i mgr inż. Agnieszkę Milianowicz, realizujących zadania w ramach tematu Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności.

Wystawę, mieszczącą się w budynku Wieży Ciśnień, otworzył Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach Paweł Kołodziejski. Wyjaśnił, że stanowi ona odpowiedź na często zadawane przez zwiedzających pytania, dlaczego wystawa paleontologiczna znalazła się w muzeum techniki i kto oznaczał ichnoskamieniałości. Następnie wystąpił Wicestarosta starachowicki Dariusz Dębski, który przypomniał zawiłe losy kolekcji tropów, która doprowadziła nawet do konfliktu między sąsiadującymi starostwami: starachowickim i ostrowieckim w 2000 r. (fot. 1).

dsc00169

Fot. 1. Otwarcie wystawy "Odnalezione tropy". Od lewej: Justyna Sadza (kustosz wystawy), Paweł Kołodziejski (Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach) oraz Dariusz Dębski (Wicestarosta Starachowicki)

Poproszona o głos dr hab. Anna Mader podkreśliła znaczenie odkrycia z Wiór dla paleontologii i zaprosiła uczestników wernisażu do zapoznania się z nowo otwartą ścieżką geoedukacyjną „Dolina Świśliny”, gdyż jedno ze stanowisk ścieżki poświęcone jest właśnie tropom z Wiór (fot. 2).

dsc00185

Fot. 2.Dr hab. Anna Mader objaśniająca znaczenie odkrycie z Wiór dla nauki

Potem nastąpiło omówienie wystawy przez jej kustosza, adiunkt Justynę Sadzę (fot. 3).

dsc00198

Fot. 3. Omówienie wystawy przez adiunkta Muzeum -Justynę Sadzę

Wystawa przedstawia historię od momentu odkrycia tropów wczesnotriasowych kręgowców w miejscowości Wióry (gmina Pawłów, północna część Gór Świętokrzyskich) przez geologa mgr. Tadeusza Ptaszyńskiego w 1980 r., poprzez utworzenie unikatowej w skali światowej kolekcji tropów, liczącej kilka tysięcy okazów, przez geologa, ówczesnego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Kazimierza Rdzanka podczas budowy Zbiornika Wióry na rzece Świślinie, aż do powstania obecnej wystawy paleontologicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgromadzone okazy paleontologiczne, prezentowane są po raz pierwszy (fot. 4).

dsc00206

Fot. 4. Fragment szczęki płaza tarczogłowego Paratosuchus Ptaszyński

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych gości.

dsc00193

 

Wszystkim miłośnikom geologii a zwłaszcza paleontologii polecamy zwiedzenie tej wystawy.

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk, Agnieszka Milianowicz

Zdjęcia: Ewelina Bąk