Prezentacja ścieżki geoedukacyjnej

W dniu 1 czerwca 2022 r. odbyła się prezentacja ścieżki geoedukacyjnej „Dolina Świśliny” w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK)
w Kielcach. Ścieżka powstała w wyniku współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) z Zakładem Geomorfologii i Geoarcheologii  (ZGiG) UJK oraz ze Stowarzyszeniem Witulin nad Świśliną. Celem prezentacji było zachęcenie studentów Uniwersytetu
do odwiedzenia tego urokliwego zakątka regionu świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału Nauk ścisłych i Przyrodniczych (WNŚiP) UJK.

Anna Fijałkowska Mader

prezentacja scieki

Od lewej: mgr Maria Pająk, Radna Gminy Kunów, na terenie której znajduje się ścieżka, dr hab. Dariusz Banaś, Dziekan WNŚiP UJK, dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK, Kierownik ZGiG UJK, dr Paweł Przepióra, ZGiG UJK, dr hab. Anna Mader, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, dr hab. Rafał Kozłowski, Prodziekan WNŚiP UJK, mgr Paweł Gawron, Prezes Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną. Fot. Karolina Bieńko