XXI Konferencja naukowa "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze"

8 kwietnia 2016 roku w Kielcach odbyła się jubileuszowa XXI edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kamień w złożu, architekturze
i krajobrazie
. Towarzyszyła ona targom kamieniarskim SALON KAMIENIA organizowanym przez Targi Kielce.

Otwarcia konferencji, która zgromadziła 101 uczestników  reprezentujących różne instytucje i firmy związane z geologią i budownictwem, dokonał dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa. W ramach konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów.

Panie magister Elżbieta Tołkanowicz i profesor dr hab. J. Wiszniewska (Państwowy Instytuty Geologicznego-Państwowy Instytut Badawczy – PIG-PIB) przedstawiły formy występowania i zastosowanie bazaltów budownictwie. Magister inż. Katarzyna Guzik (Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH) omówiła charakterystykę litologiczną oraz właściwości techniczne dolnojurajskich piaskowców północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Doktor Olimpia Kozłowska, magister Marta Sołomacha
i magister Iwona Walentek (PIG-PIB) przedstawiły nowe dane o kopalinach okruchowych w Mapie geośrodowiskowej Polski. Doktor hab. inż. Jan Bromowicz prof. AGH i doktor inż. Beata Figarska-Warchoł (AGH) zabrali słuchaczy na poszukiwania złoża marmuru błogosławionej Salomei.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali referatu profesor dr hab. J. Wiszniewskiej o pochodzeniu kamienia wykorzystanego w architekturze Rzymu. Doktor inż. Grażyna Stańczak (AGH) pokazała ciekawe propozycje zastosowania łupków z obszaru Dolnego Śląska. Magister inż. Grzegorz Pabian (Uniwersytet Jana Kochanowskie w Kielcach – UJK) i magister inż. Piotr Różycki przedstawili technologię odkrywkowej eksploatacji wapieni w kopalni Trzuskawica. Doktor hab. Maria Górska-Zabielska, profesor UJK, opowiedziała o głazach narzutowych Drawnieńskiego Parku Narodowego. Doktor hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. PAN (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków) przedstawiła problematykę kamieniołomu jako elementu krajobrazu w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Doktor inż. Jan Urban, pracownik Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, ukazał rolę gipsów w kształtowaniu krajobrazu Ponidzia. Magister Michał Poros (Geopark Kielc) zaprezentował Geopark Chęcińsko-Kielecki jako przestrzeń dla wykorzystania lokalnego kamienia w turystyce i geoedukacji.

 

                                                                          Anna Mader, Ewelina Bąk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Download this file (Gipsy-w-krajobrazie_ref.pdf)Gipsy-w-krajobrazie_ref.pdf[0]8567 kB24.05.2016