Wytopki Ołowiu 2014

tokarnia3„Wytopki ołowiu" są coroczną imprezą poświęconą tradycyjnemu hutnictwu ołowiu, które miało miejsce od średniowiecza na obszarze chęcińsko-kieleckim. W jej trakcie pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z naukowcami z AGH przedstawiają proces uzyskiwania płynnego ołowiu połączony z biciem pamiątkowych medali.

 

Muzeum Wsi Kieleckiej zwróciło się do Dyrekcji Oddziału Świętokrzyskiego PIB-PIB z prośbą o zorganizowanie przez Oddział stoiska geologicznego w ramach XXII pikniku historycznego „Wytopki ołowiu" w Parku Etnograficznym Tokarni w dniu 11 maja 2014 r.


Dodatkową atrakcją tegorocznej imprezy był pokaz elektrolizy miedzi metodą Stanisława Łaszczyńskiego, przygotowany przez naukowców z AGH. Podkreślić należy fakt, że ten polski badacz (doktor chemii) jako pierwszy na świecie opracował i opatentował metodę elektrolitycznego pozyskiwania miedzi na skalę przemysłową. Wraz ze swoim bratem Bogusławem wznowili na początku XX w. eksploatację miedzi na górze Miedzianka k. Chęcin i obok budynku, w którym mieściło się biuro kopalni, urządzili elektrolizernię.

 

Oddział Świętokrzyski PIG-PIB przygotował wystawę zatytułowaną "Kruszce miedzi i ołowiu w Górach Świętokrzyskich". Stanowiła ona dopełnienie ww. pokazów. Najcenniejszym okazem wystawy była oryginalna miedź elektrolityczna uzyskana przez braci Leszczyńskich, podarowana przez Jerzego Fijałkowskiego Muzeum Narodowemu w Kielcach.

 

tokarnia

tokarnia2

Stoisko Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB

 

tokarnia3

Wystawa kruszców miedzi i ołowiu

 

tokarnia4

Oryginalna miedź elektrolityczna

 

(opracowała Anna Fijałkowska-Mader; fot. Jan Malec)