Piknik geologiczny - Sitkówka 2014

VII Piknik Geologiczny pod hasłem Geopark „Białe Zagłębie"

  Fot 1a 2

15 czerwca 2014 r. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB wziął udział w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła" w Nowinach VII Pikniku Geologicznym. Od kilku już lat Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB obejmuje honorowy patronat nad tą imprezą edukacyjną, popularyzującą geologię wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Fot 2a

Stoisko Oddziału poświęcone było paleontologii. Poprzez rozwiązywanie quizów i rebusów geologicznych dzieci i młodzież szkolna mogły zapoznać się z typowymi skamieniałościami występującymi w Górach Świętokrzyskich. Dużym zainteresowaniem uczestników Pikniku cieszyły się mikroskamieniałości dewońskie.
Dla najmłodszych dzieci przygotowane były kolorowanki i układanka z dinozaurami.

 Fot 4a

 

 Fot 3a

 

(opracowały: Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk; fot. Ewelina Bąk, Grzegorz Pabian)