O GEOLOGII REGIONU I NIE TYLKO

Polecane publikacje

Tym, którzy chcą bliżej poznać obiekty geologicznego dziedzictwa regionu świętokrzyskiego i przygotować się do fascynujących wędrówek w terenie i w geologicznym czasie, przedstawiamy wybór ciekawych publikacji popularnonaukowych.

 

 • G. Gierliński - Śladami polskich dinozaurów. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa, 1995. Popularnonaukowa praca o świętokrzyskich dinozaurach i dziejach ich poznania.
 • J. Jędrychowski - Świętokrzyski raj geologiczny. Przewodnik dla miłośników geoturystyki. Wydawnictwo Perpetuum Mobile, Kielce, 2008. Opracowanie, bogato ilustrowane zdjęciami, opisujące geologiczne osobliwości regionu (skały, zjawiska geologiczne, minerały, skamieniałości).
 • A. Kasza, B. Selerski - Piesze wycieczki geologiczne po rezerwatach przyrody w Kielcach. [W:] Kielce i okolice. Przewodnik. Agencja JP, Kielce, 1998. Opis 2 tras, biegnących od Muzeum Oddziału Świętokrzyskiego PIG m.in. przez Kadzielnię, Karczówkę, Brusznię, Biesak-Białogon i Ślichowicę.
 • Z. Kotański - Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich (t. 1, 2). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1959. Obszerny, znakomicie napisany przewodnik prof. Z. Kotańskiego (1927-2005), do dziś niezastąpione źródło informacji dla studentów i miłośników geologii.
 • Z. Kotański - Z plecakiem i młotkiem w Góry Świętokrzyskie. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1968. Skrócona, przeredagowana, przeznaczona dla interesujących się geologią turystów, wersja Przewodnika geologicznego po Górach Świętokrzyskich.
 • W. Mizerski - Geologia na szlaku. Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa, 1987. Książka zawiera popularny zarys geologii i opis 6 wycieczek geologicznych po kraju, w tym wycieczki po Górach Świętokrzyskich.
 • W. Mizerski - Na tropach zaginionego świata. Wydawnictwo Fortis, Kraków, 1994. Książka jest przewodnikiem dla poszukiwaczy skamieniałości. Opisuje kilkadziesiąt najbogatszych stanowisk występowania skamieniałości (od kambru po trzeciorzęd) w Górach Świętokrzyskich.
 • Obiekty przyrody nieożywionej w kieleckim obszarze metropolitalnym - T. Wróblewski, red. Geopark Kielce, Kielce, 2007. Informator zawiera opis i fotografie 35 najciekawszych obiektów dziedzictwa geologicznego na terenie Kielc i dziesięciu okalających miasto gmin.
 • E. Stupnicka, M. Stempień-Sałek - Poznajemy Góry Świętokrzyskie. Wycieczki geologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001. Bogato ilustrowany przewodnik zawiera popularnie przedstawiony zarys geologicznych dziejów Gór Świętokrzyskich i opisuje 14 najciekawszych tras wędrówek geologicznych po Górach Świętokrzyskich.
 • D. i W. Szczałubowie, R. Garus - Rezerwaty przyrody w Kielcach. Przewodnik dla turystów i wycieczek szkolnych. Urząd Miasta Kielc, Agencja JP s.c., Kielce, [2006]. Bogato ilustrowany przewodnik po 5 kieleckich rezerwatach.
 • J. Urban - Kras gipsowy w Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce, 2008. Praca omawia przystępnie i interesująco geologię Ponidzia oraz opisuje trasy 5 wycieczek, które pozwalają poznać nie tylko zjawiska krasowe, ale także inne osobliwości geologiczne tej krainy.
 • J. Urban, J. Gągol - Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains. Przegląd Geologiczny, vol. 56, nr 8/1, s. 618-628, 2008. Artykuł zawiera syntetyczny opis georóżnorodności regionu świętokrzyskiego i charakterystykę 15 najciekawszych stanowisk geologicznych typowanych na Listę Europejskiego Dziedzictwa Geologicznego. Artykuł zawiera obszerny wykaz literatury i jest dostępny w Internecie.
 • T. Wróblewski - Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim z mapą chronionych obszarów i obiektów przyrody nieożywionej 1:200 000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2000. Praca zawiera opis chronionych i proponowanych do objęcia ochroną zabytków geologicznych w regionie świętokrzyskim oraz ich lokalizację na barwnej mapie geologicznej (bez utworów czwartorzędowych) w skali 1:200 000.
 • T. Wróblewski - Rezerwaty przyrody nieożywionej na terenie miasta Kielce. Urząd Miasta Kielce - Geopark Kielce, Kielce, 2008. Pięknie ilustrowany i profesjonalnie opracowany przewodnik po kieleckich rezerwatach.