Publikacje, laboratorium analiz w mikroobszarze

Publikacje

2018

NAWROCKI J., GOZHIK P., ŁANCZONT M., PAŃCZYK M., KOMAR M., BOGUCKI A., WILLIAMS I.S., CZUPYT Z.: Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.01.028

2017

Jastrzębski M., Machowiak K, Krzemińska, E., Farmer L.G; Larionov A.N, Mentor  Murtezi M., Majka J., Sergeev S., Ripley E.M, Whitehouse M. Geochronology, petrogenesis and geodynamic significance of the Visean igneous rocks in the Central Sudetes (Poland, Czech Republic) Lithos, Submitted ORCID website

Jokubauskas P. Bagiński B. Macdonald R. Krzemińska E. 2017.  Multiphase magmatic activity  in the Variscan Kłodzko-Złoty Stok intrusion, Polish Sudetes; evidence from SHRIMP U-Pb zircon ages.  International Journal of Earth Sciences. 106.  On line: 30 Nov, 2017. https://doi.org/10.1007/s00531-017-1562-x

NARKIEWICZ M. , NARKIEWICZ K., KRZEMINSKA E.KRUCHEK S.A. 2017. Oxygen isotopic composition of conodont apatite in the Equatorial epeiric Belarussian basin (Eifelian) – Relationship to fluctuating seawater salinity and temperature. Palaios., 32, 439–447.

Krzemińska, E, Sołtysiak A. Czupyt Z.,2017  Reconstructing seasonality using δ18O in incremental layers of human enamel: a test of the analytical protocol developed for SHRIMP IIe/MC. Geological Quarterly 61:370-383.

Żarski M, Winter H.,   Nadachowski A.,Urbanowski M.,Socha P., Kenig K., Marcinkowski B, Krzemińska E., Stefaniak K., Wioletta Nowaczewska W., Marcisza A. 2017. Stratigraphy and palaeoenvironment of Stajna Cave (southern Poland) with regard to  habitation of the site by Neanderthals. Geological Quarterly 61:350-369.

2015

MIKULSKI S., KRZEMIŃSKA E.,CZUPYT Z., WILLIAMS I.S., 2015.Nowoczesna badania izotopów siarki w minerałach siarczkowych ze złóż polimetalicznych w Sudetach za pomocą mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC, Biuletyn PIG 23 strony. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 464: 61–78,

 

Abstrakty konferencyjne:

2018

Wiszniewska, J., Krzemińska E.2018. AMCG Mazury Complex in NE Poland – a time frame of the suite formation. 33rd Nordic Geological Winter Meeting abstract volume DanskGeologiskForning.

Wiszniewska J. Krzemińska E. Bogdanova S.V. Skridlaite G. 2018. A link between Mesoproterozoic basement of Lithuania and NE Poland by inherited metamorphic zircon data. 33rd Nordic Geological Winter Meeting, abstract volume DanskGeologiskForning.

2017

CZUPYT Z., RECHOWICZ M., Microarea δ18O analysis in bioapatites on High Resolution Ion Microprobe SHRIMP IIe/MC. European Society for Isotope Research, ESIR 2017 Băile Govora, Rumunia

KOZDRÓJ W., PAŃCZYK M., ZIÓŁKOWSKA-KOZDRÓJ M., Preliminary SHRIMP zircon ages for volcanic rocks from Zacatlan Puebla and Tatatila de la Minas (Mexico). Gemex 2nd General Assembly, Akureyri, Island, 1-3.10.2017

Kowal-Linka M. Krzemińska E. Jastrzebski M., Czupyt Z.  2017. First U-Pb SHRIMP geochronology on detrital zircons from Triassic and Cretaceous strata from the foreland of the Bohemian Massif (S Poland). Goldschmidt 2017. https://goldschmidt.info/2017/abstracts/abstractView

Krzemińska E., Wiszniewska J.. 2017. Magma generation processes within Mazury AMCG suite (EEC), evidence from inherited zircons. Goldschmidt2017 https://goldschmidt.info/2017/abstracts/abstractView

Mikulski S.Z. Krzemińska E., 2017. Kłopotliwe czy diagnostyczne? – odziedziczone cyrkony w badaniach izotopowych wieku skał magmowych i mineralizacji porfirowej bloku małopolskiego. VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i mineralogiczne w Geologii. 1-2 czerwca 2017.Krakow. Tom abstraktów 47-50. (rozszerzony abstrakt.

Mikulski S.Z. Krzemińska E.,2017. Troublesome or diagnostic? inherited zircons in the course of U-Pb age studies of igneous rocks and porphyry mineralization from the Małopolska Block. Mineralogia, Special Papers, v 46: 38-39.

PAŃCZYK. M., NAWROCKI J., WILLIAMS I.S., CZUPYT Z., GOZHIK P., ŁANCZONT M., KOMAR M., BOGUCKI A., U-Pb age of young zircons from a Roxolany tephra (S Ukraine) Mineralogia, Special Papers, v 47: 34.

Sadłowska K. Mikulski S.Z, Krzemińska E., Czupyt Z. 2017. Badania Izotopowe siarki w sfalerytach z wybranych złóż Zn-Pb (MVT) w Polsce. VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i mineralogiczne w Geologii. 1-2 czerwca 2017.Kraków. Tom abstraktów 65-68. (rozszerzony abstrakt.)

Sadłowska K. Mikulski S.Z, Krzemińska E., Czupyt Z. 2017. Sulfur isotope studies of sphalerites from the Zn-Pb ore deposits (MVT) in Poland. Mineralogia, Special Papers, v 46: 46-47.

Sołtysiak A., Witzel C., Schutkowski H, Krzemińska E, Czupyt Z.2017.  Environmental background for a catastrophic event in an early urban centre in Syria: the evidence from oxygen isotopes and enamel defects. American Journal of Physical Antropology 162S64. 86th Annual Meeting American Association of Physical Anthropologists (AAPA) (New Orleans, Louisiana, USA): 

Wiszniewska J. Krzemińska E. 2017 A zircon vs titanite geochronometers by SHRIMPIIe as a tool in multistage magmatic intrusion problems. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-16610, 2017 EGU General Assembly 2017.

Wiszniewska J. Krzemińska E. 2017. Peraluminous vein granites from the Suwałki Anorthosite Massif and their tectonic significance – evidence from zircon age study by SHRIMP IIe/MC. Mineralogia, Special Papers, v 47: 40

Wołkowicz S., Krzemińska E., Wołkowicz K., Jackowicz E., Czupyt Z.J. 2017. Geochronology of Catanda Carbonatitic Intrusion and surrounding granites (Angola)- Preliminary studies. 34 International Conference on Magmatism of the Earth and Related Strategic Metal Deposits, 4-9 August, 2017 Miass, Ural, Russia, (abstract 4 strony) magmas-and-metals.ru/file:19503

Wójcik A., Krzemińska E., Sikora R., Mikulski S.Z. Czupyt Z. 2017. Succession of Neoproterozoic granitoids of Khasag (Western Mongolia). Mineralogia, Special Papers, v 46: 65.

Wójcik A., Krzemińska E., Sikora R., Mikulski S.Z. Czupyt Z. 2017. Sukcesja neoproterozoicznych granitoidow w Khasagtcie (zachodnia Mongolia) VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i mineralogiczne w Geologii. 1-2 czerwca 2017.Kraków. Tom abstraktów 83-86. (rozszerzony abstrakt.)

Żarski M., Winter H Nadachowski A., Nowaczewska W., Krzemińska E., UrbanowskiM., Socha P., SteaniakK., MarciszakA. 2017. Paleośrodowisko rejonu jaskini Stajnia w vistulianie w czasie pobytu neandertalczyków. Tom abstraktów i objaśnienia do sesji terenowej. VII Polska Konferencja Paleobotaniki czwartorzędu. ”Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu., Kraków 6-9 czerwca, 2017: 81-91.

2016

Jastrzebski M., Machowiak K. Krzemińska E. 2016. Geochronology and geochemistry of the Stare Mesto granitoids, the Sudetes. 14th Meeting of the Central European Tectonic Groups, Predna Jora, Slovakia, 28th April -1st May 2016. pp 39 -39.

Krzeminska E. Czupyt Z., SOŁTYSIAK A. Żarski, M 2016. Wielosezonowe fluktuacje środowiska i klimatu – interpretacja profili δ18O ze szkliwa zębów ssaków na podstawie analiz izotopowych in situ techniką SIMS. Kongres Geologiczny Wrocław, 14-18 września 2016. Wyzwania Polskiej Geologii Tom kongresowy: 192-194.

Krzemińska, E, Wiszniewska, J. Czupyt, Z. 2016. Tracking a detrital zircon provenance – Pb-Pb and oxygen isotope integrated record  from Late Paleoproterozoic metasediments on Fannoscandia-Sarmatia junction zone – Geological Congress, 2016, Johanessburg); paper no 2840  www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/2840

NAWROCKI J., PAŃCZYK M. Preliminary results of dating of detrital zircons from the youngest loess in Poland : Mineralogia Special Papers vol. 45, 72.

Uher P., Krzemińska E. Broska I. Czupyt 2016. Titanit v hercýnskych granitických horninách Západných Karpát: výsledky U-Pb datovania metódou SHRIMP.Spoločný kongres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti. 15. predvianočný geologický seminár: Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Veľká sála D. Štúra, ŠGÚDŠ, 8.12.2016

Wołkowicz, S., Krzeminska, E., Wołkowicz K. , Jackowicz, E. 2016. The oxygen isotope study of zircon grains from Catanda extrusive carbonatite (Angola). Geological Congress, 2016, Johanessburg); paper no 4663 www.americangeosciences.org/sites/default/files/igc/4663

Wójcik K., Krzeminska E. Czupyt Z., Zieliński G. Bazarnik J. 2016. Geochemiczna struktura konodontów: analiza zmian składu izotopowego, pierwiastków śladowych oraz ziem rzadkich w dziennych laminach przyrostowych na przykładzie konodontów górnego dewonu z Gór Świętokrzyskich.  Kongres Geologiczny Wrocław, 14-18 września 2016: Wyzwania Polskiej Geologii Tom kongresowy: 435-438

Międzynarodowy workshop SHRIMP w Granadzie, którego Laboratorium Analiz w Mikroobszarze było współorganizatorem – lista abstraktów:

Żarski, M, Krzeminska E. Czupyt, Z. 2016. Using a δ18O time-series SHRIMP IIe/MC (rozszerzony abstract konferencyjny, analyses of the mammalian enamel from Stajnia Cave (southern Poland)  to trace a Vistulian (Weichselian, Late Pleistocene) short time climate variability. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016: 92-94. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop

Wójcik K. Krzemińska E. Czupyt Z. 2016. Is an inter-and intra conodont specimen δ 18O variability a key to their paleoecology? Example from the Upper Devonian of Holy Cross Mountain (Poland). 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016: 89-92. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final 

SOŁTYSIAK A., KRZEMIŃSKA E, CZUPYT Z., 2016. Single spot profiles along human enamel/dentine junction - a sensitive and high spatial resolution δ18O record of the past environmental variation provided by SHRIMP IIe/MC study. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016Abstract book:77-79. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_fina

Wiszniewska J,. Krzemińska E Williams I. S, Krzemiński L. 2016. AMCG suite in NE Poland; subsequent datings of A-type granitoids on SHRIMP. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016, abstract book 87- 89. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final

Krzemińska, E, Wiszniewska, J. Czupyt, Z., 2016. The oxygen isotope record of detrital zircon grains from Late Svecofennian metasediments on Fennoscandia-Sarmatia stream – as a supplement to the provenance studies.

8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016, Abstract book 38-40 http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final

Krzemińska E. Mikulski, S Czupyt Z Wołkowicz S. Wołkowicz K G. Pieńkowski G., 2016. SHRIMP IIe/MC contribution to the genetic investigations of the sulfide mineralization – a case study of pyrite. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016 Abstract book: 38-40. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final

Nawrocki J. Pańczyk M. 2016. Sources of the youngest (15-20ka) loess in Poland as determined from detrital zircon data. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016 Abstract book: 62-63. http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final

Czupyt Z. Wierzbowski H. 2016. Looking for a new calcite reference for SHRIMP isotope analyses: preliminary data. 8th SHRIMPWorkshop, Granada 6-10 September 2016 Abstract book: 24-25 http://www.ugr.es/~shrimpworkshop/ewExternalFiles/Abstract_Book_Shrimp_Workshop_final

2015

 Krzeminska E. 2015. Aspekty złożowe w badaniach izotopowych przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC. IV Ogólnopolska Konferencja naukowa Złoża kopalin Aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych. Abstrakty, pp.  81-82.

Krzeminska E, Czupyt Z.J. 2015. The δ18O record explored within a dental targets by SHRIMP IIe/MC. Mineralogical Magazine - Goldschmidt Conference Abstracts. https://goldschmidt.info/2015/abstracts/abstractView

Krzemińska E., Czupyt Z. , Krzemiński L., 2015. Tracing mantle origin: O and C isotope analysis of single calcite grains from carbonatites – a new data from NE Poland PTMin Special papers vol 44. pp.65

Krzemińska, Czupyt 2015. Sekwencyjne analizy szkliwa zębów na mikrosondzie jonowej SHRIMP IIe/MC- odczyt wieloletnich i wielosezonowych fluktuacji δ18O i ich wykorzystanie w rekonstrukcjach paleoklimatycznych abstrakt i referat na sesji plenarnej konferencji Paleoklimat-zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej(53-55).

NARKIEWICZ K., NARKIEWICZ M., BULTYNCK P. KRZEMIŃSKA 2015.  Conodont biostratygraphy, biofacies and apatite isotope records of the Late Eifelian KAČÁK event in the shallow marine Belarusian basin. IGSP 596 – SDS Symposium (September, 20 -22.2015, Brussels) Climate change and biodiversity pattern in the  Mid- Paleozoic, abstract vol.16, 2015, 105 -109.

Łukawska A, Krzemińska E., Bagiński B.,2015. Paleoproterozoic age of charnockite from Łanowicze borehole, confirmed by U-Pb zircon measurements on SHRIMPIIe/MC" PTMin Special papers vol 44. pp.73

Mikulski S., Krzemińska E, Czupyt Z Williams I.S. 2015. Sulfur isotope analysis of sulfide minerals – a remake done by SHRIMP IIe/MC" PTMin Special papers vol 44. pp.73

Żarski M., Nadachowski A., Urbanowski M., Winter H., Kenig K Marcinkowski Krzemińska., Stefaniak K. Marcisza A. 2015. Paleośrodowisko człowieka neandertalskiego zapisane w osadach jaskini stajnia (Jura Krakowsko- Częstochowska) w czasie MIS3, 90 -91. Paleoklimat-zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej: 109-110.

2014

KRZEMIŃSKA E, KRZEMIŃSKI L., CZUPYT  Z.  2014. U–Pb clock and δ18O mantle tracer - Identifying zircon isotope composition on SHRIMPIIe/MC ion microprobe – an example from Mława and Ełk alkaline intrusions. PTMin Special Papers vol 42. pp.72

Mikulski, S., Krzemińska, E., Czupyt Z. 2014. The metallogenic evolution of the Kłodzko-Złoty Stok Intrusion (Sudetes, SW Poland) in the light of SHRIMP reconnaissance study of δ18O zircon isotope composition. Workshop on accessory minerals, the University of Warsaw, September 24-26, 2014, Abstracts vol. pp 26-27.