PRACOWNIA MIKROSONDY JONOWEJ

grafika ilustracyjna


Pracownia Mikrosondy Jonowej w PIG-PIB jest wyposażona w czułą wysokorozdzielczą mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC (Sensitive High Resolution Ion MicroProbe). Jest to skuteczne narzędzie mikroanalityczne przeznaczone do analiz izotopowych i analiz śladowych ilości pierwiastków w ciałach o stanie stałym, szczególnie w próbkach geologicznych.