logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 16 do 30 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I 527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D
Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11) 1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Druk Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska 1:25 000 wraz z pracami towarzyszącymi - arkusze: Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce, Jaworzno i Libiąż. 256/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Działalnosć Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2008 r. 246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D
Działalność Państwowej Służby Hydrogeologicznej w roku 2007. 386/2007/Wn-07/FG-hg-tx/D
Elektroniczna archiwizacja wybranych okazów i kolekcji ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB pod kątem przekazania części z nich jako własności Skarbu Państwa. 865/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
KAPSCO2: monitorowanie statusu projektów CCS 55/2017/Wn-07/FG-GO-DN
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I 12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Kompleksowa, geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia całkowitego pola magnetycznego Ziemi na obszarze Sudetów i ich przedpola 885/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D
Mapa geologiczno-glebowa w skali 1:25 000 (pilotaż i metodyka) 167/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, etap V lata 2008 - 2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące. 378/2008/Wn-07/FG-kg-tx/D
Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami - II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi: opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych 318/2017/Wn-07/FG-hg-dn/D
Mineralne surowce odpadowe na hałdach dawnego górnictwa i przetwórstwa kopalin Sudetów - baza danych wraz z mapami geochemicznymi wybranych rejonów w skali 1:10 000 874/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Modernizacja systemu informatycznego MIDAS wraz z blokiem systemu gospodarki surowcami mineralnymi i jego udostępnianie na stronie www.pgi.gov.pl. 863/2005/Wn-07/FG-sm-tx/D
Monitoring geodynamiczny Polski 182/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 10.08.2018 r.