logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 46 do 60 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 304/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Prowadzenie Banku Danych Wód Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 201/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG 265/2018/Wn-07/G-GO-DN/D z dnia 08.11.2018 r.
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. 312/2021/WN-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych geologicznych. 406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych. 176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Prowadzenie działań przez państwową służbę geologiczną w związku z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne) 35/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 879/2013/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych 397/2015/Wn-07/FG-sm-dn/D
Prowadzenie rejestru obszarów górniczych. 303/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Prowadzenie rejestru zasobów i przygotowanie materiałów do bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. 420/2009/Wn-07/FG-sm-tx/D
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża. 253/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D