logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 121 do 128 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski. 310/2021/Wn-07/FG-sm-DN/D
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) 409/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą. 236/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowiska Polski (CRGP) 434/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego. 64/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D
"Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa 465/2015/Wn-07/FG/BP-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 176/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 1455/2020/Wn-07/FG-kg-dn/D