Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pokazuje 1 do 30 z 236 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Agregat prądotwórczy ECT 7000PGV 8906 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór obserwacyjny gł. 15 mb -Tuchorza pow. wolsztyński 7380 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 696.62 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw (fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Plac postojowy i przepust z plantowaniem terenu na stacji w Jabłonce 20857.99 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Licencja ArcGIS ArcInfo + Pakiet ArcGIS Desktop 33977 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Skaner AO /Contex SD 4430/ 33772.23 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór badawczy -Potrzebowo w interwale 0,017 mb 7595.24 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-15 - stacja hydrogeologiczna Łysaków I/399 4110.18 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji hydrogeologicznej I/650 Rudnica 3927.51 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja graficzna Eco Dell Optiplex 780 +monitor LCD 24" 6979.62 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komora do badania współczynnika filtracji 5000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór badawczy Szczytna 2 i 3 48594.22 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Fotometr LF300 z akcesoriami 4040.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie na podmurówce stacji hydrogeologicznej w Czachurkach I/428 37900 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Oprogramowanie AutoCAD Map 3D 2010 22545.6 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw do wiercenia udarowego "DIRECT WELL" 28125 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Studnia nr 1 z hermetyczną obudową na stacji hydrogeologicznej w Leszczach 229611.94 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP5A-12 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 2379 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór wiertniczy w Mucznem o głębokości 80 m 54120 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie terenu stacji hydrogeologicznej II/197 Opatowice 46000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie i brama wjazdowa na stacji hydrogeologicznej w Leszczach I/99 34865.61 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Licencja ArcGIS ArcInfo + Pakiet ArcGIS Desktop 33977 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Otwór obserwacyjny w m. Wysiadłów 17080 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Licencja Bundle Rock Works 15/Log Plot 7 Standard Single license 10357.8 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw(fotometr,pehametr, konduktometr,waliza) 8151.43 2013