Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pokazuje 1 do 30 z 236 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-12 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 3718.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Agregat prądotwórczy ECT 7000PGV 8906 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat do pomiaru współczynnika filtracji 39498.72 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat fotograficzny Panasonic DMC-FT1 1526.22 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat fotograficzny Panasonic DMC-FT1 1526.22 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat fotograficzny Panasonic DMC-FT1 1526.22 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat fotograficzny Panasonic DMC-FT1. 1526.22 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D AutoCAD LT 2010 Commercial New SLM 4257.8 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D BARO DIVER - automatyczna stacja wyłącznie do rejestracji zmian ciśnienia atmosferycznego 1911 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Cela pomiarowa do pomiarów ciągłych 2150.09 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Chromatograf gazowy z detektorem MS/MS wraz z komputerem zewnętrznym 599834.64 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D CorelDraw CSx4 PL GOV 6951.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Datalogger poziomu wody DCX-22 zakres 0,8...50 3823.48 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Drukarka atramentowa A2 8921.86 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Drukarka laserowa kolorowa 10033.47 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Fotometr LF 300 z akcrsoriami standardowymi 4040.27 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Fotometr LF300 z akcesoriami 4040.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Głowica do studni nr 1 na stacji Wrzoski I/911 11495.58 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Grunt - Opatowice gm. Radziejów, wł. PIG-PIB, działka nr 106/2 o pow. 0,1833ha, Repertorium A 1675/2011 , KW WL1R/00008579/6 35369.15 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Grunt - działka w miejscowości Jabłonka nr 6942/2, wł. PIG-PIB, o pow. 0,5 ha KW. NS1T/00142018/0 2142 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Grunt - działka w miejscowości Jabłonka nr 6942/2, wł. PIG-PIB, o pow. 0,5 ha KW. NS1T/00142018/0 60000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Imagis MapInfo Professional 10. 0 10144.3 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komora do badania współczynnika filtracji 5000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer Notebok Dell 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013