Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.Pokazuje 1 do 30 z 236 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komora do badania współczynnika filtracji 5000 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Aparat do pomiaru współczynnika filtracji 39498.72 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D System oczyszczania wody Milli-Q Reference 24771.19 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa perystyczna z kablem przyłączeniowym 8618.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę CPTU i sondę BAT 301257.51 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zestaw kompatibylnych urządzeń zawierających sondę BAT 173828.5 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa spalinowa -zawór zwrotny do poboru prób wody 20576.72 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Studnie z obudową ( 4 szt) - stacja hydrogeologiczna Nałęczów 119913.8 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ogrodzenie i brama wjazdowa na stacji hydrogeologicznej w Leszczach I/99 34865.61 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP14A-7 - stacja hydrogeologiczna Nałęczów I/390 3850.32 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP14A-7 - stacja hydrogeologiczna Nałęczów I/39 3850.32 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-10 - stacja hydrogeologiczna Nałęczów I/39 3184.2 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP3A-12 - stacja hydrogeologiczna Nałęczów I/39 2196 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-15 - stacja hydrogeologiczna Łysaków I/399 4110.18 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP2A-13 - stacja hydrogeologiczna Łysaków I/399 2122.8 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP14A-18 - stacja hydrogeologiczna Morusy I/476 7470.06 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP5A-12 - stacja hydrogeologiczna Morusy I/476 2379 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP5A-17 - stacja hydrogeologiczna Połomia I/477 2701.08 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP3A-9 - stacja hydrogeologiczna Połomia I/477 1983.72 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SQ1-50 - stacja hydrogeologiczna Połomia I/477 2325.32 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SQ1-50 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 2325.32 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP5A-12 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 2379 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-12 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 3718.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP3A-9 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537 1983.72 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-12 - stacja hydrogeologiczna Sędów 3718.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Pompa SP8A-12 - stacja hydrogeologiczna Sędów I/475 3718.56 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Trójnóg wiertniczy lekki z wyciągarkami i akcesoriami 11737.36 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Zabudowa Hilux srebrna 10000.34 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Trójnóg wiertniczy z wyciagarkami 11737.35 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Fotometr LF300 z akcesoriami 4040.28 2013