LITOLOGICZNO-TEKSTURALNE BADANIA MINERALNYCH OSADÓW CZWARTORZĘDOWYCH

grafika ilustracyjna


Wykonujemy analizy oznaczania składu mineralno-petrograficznego frakcji żwirowej, piaskowej i mułkowej. Oferujemy szerokie spektrum analiz teksturalnych, niezbędnych do prowadzenia interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych i stratygraficznych. Badania litologiczno-teksturalno-mikrosedymentologiczne mineralnych osadów czwartorzędowych stanowią istotne uzupełnienie analiz geochemicznych, mikropaleontologicznych czy paleobotanicznych, informujących o podstawowych właściwościach analizowanych środowisk sedymentacyjnych.

OFERTA

Analizy mineralogiczno-petrograficzne

  • Oznaczanie składu petrograficznego frakcji żwirowej (5-10 mm) wg metodyki PIG-PIB wraz z analizą współczynników petrograficznych
  • Oznaczanie składu mineralno-petrograficznego frakcji piaszczystej (1,0-0,5 mm) wg Kenig (1999)
  • Oznaczanie zawartości kwarcu we frakcji piaszczystej (1,0-0,5 mm)
  • Oznaczanie składu minerałów ciężkich, uwzględniające minerały przezroczyste, nieprzezroczyste oraz zmiany geochemiczne w szeroko rozumianym pojęciu minerałów ciężkich wraz z analizą współczynników mineralogicznych
  • Oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera

Analizy tekstualne

  • Oznaczanie obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej (1,0-0,8; 0,8-0,5 mm) wg Cailleux (1942), Goździka (1973, 1980, 1995) oraz Mycielskiej-Dowgiałło i Woronko (1995)

Przygotowanie próbek do analiz

Oferujemy także przygotowanie i separację próbek osadu dla potrzeb poszczególnych analiz z surowego materiału pobranego w terenie, jak również asystę w opróbowaniu stanowisk badawczych.

KONTAKT

mgr Cezary Sroga
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
tel. 71 337 2091 w. 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.