MIKROSKOPIA OPTYCZNA W ŚWIETLE ODBITYM

grafika ilustracyjna


Mikroskopia optyczna w świetle odbitym umożliwia identyfikację minerałów nieprzezroczystych (kruszcowych) w skałach, a także określenie zależności pomiędzy kruszcami i minerałami płonnymi w celu rozpoznania następstwa procesów geochemicznych prowadzących do powstania złóż rud metali. Aplikacja metody umożliwia sprecyzowanie koncepcji poszukiwań rud metali, prawidłowe wydobycie kopalin, opracowanie efektywnej przeróbki technologicznej rud, jak również bezpieczne składowanie odpadów. 

OFERTA

  • Szybka identyfikacja minerałów nieprzezroczystych we wszystkich rodzajach skał (np. granicie, bazalcie, zlepieńcu, piaskowcu, piaskach plażowych, osadach rzecznych) na różnych etapach prospekcji, w podstawowych badaniach geologicznych, jak również w kompleksowych pracach badawczych z zakresu geologii złóż rud metali
  • Rozpoznanie składu mineralnego rud metali i innych kopalin
  • Określenie wielkości ziarn kruszców oraz ich zrostów w celu optymalizacji procesów wzbogacania i przeróbki
  • Badania żużli hutniczych do weryfikacji procesów metalurgicznych
  • Ustalenie sukcesji minerałów kruszcowych w celu określenia następstwa procesów minerałotwórczych i ich genezy
  • Rozpoznanie wewnętrznej budowy kruszców, identyfikacja zmian oraz obecności innych faz mineralnych (np. złota, platyny), a także domieszek pierwiastków śladowych, w tym i pierwiastków krytycznych dla gospodarki Unii Europejskiej
  • Weryfikacja kruszców do prawidłowej aplikacji innych badań (w mikroobszarze, katodoluminescencji czy inkluzji fluidalnych)

 APARATURA I OPROGRAMOWANIE

  • Nowoczesny sprzęt mikroskopowy firmy Nikon i Leitz
  • Dokumentacja mikrofotograficzna za pomocą cyfrowego aparatu lub kamery Nikon lub fotoautomatu Leitz
  • Oprogramowanie do analizy obrazu cyfrowego, w tym również do wielofunkcyjnych analiz ilościowych, NIS-Elements

KONTAKT

Warszawa

dr hab. Stanisław Z. Mikulski, prof. nadzw. PIG-PIB
tel. 22 45 92 235
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.