MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA I ANALIZA CHEMICZNA W MIKROOBSZARZE

alt

Skaningowa mikroskopia elektronowa, jakościowa i ilościowa analiza chemiczna w mikroobszarze oraz analiza katodoluminescencyjna znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w podstawowych badaniach petrograficzno-mineralogicznych, ale także w ochronie środowiska czy materiałoznawstwie. Połączenie danych otrzymanych różnymi metodami daje pełny obraz struktury, tekstury oraz składu chemicznego badanego materiału zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego.

 

ZASTOSOWANIE

Mikroskopia elektronowa wykorzystywana jest w szerokim zakresie w:

 • badaniach mineralogiczno-petrograficznych
 • badaniach dla potrzeb ochrony środowiska i geologii środowiskowej
 • materiałoznawstwie
 • mikropaleontologii i mikrobiologii
 • archeologii
 • konserwacji zabytków i dzieł sztuki
 • oraz w wielu innych dziedzinach nauki i techniki, takich jak kryminalistyka, medycyna, kosmetologia, jak również w przemyśle (metalurgia, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ceramiczny i elektroniczny)

 

OFERTA

 • Obrazy w widmie elektronów wtórnych (SE) - mikrofotografie form i struktur powierzchni ciał stałych
 • Obrazy w widmie elektronów wtórnie rozproszonych (BSE) - mikrofotografie obrazujące zróżnicowanie faz powierzchni ciał stałych
 • Jakościowa i półilościowa analiza składu pierwiastkowego przy użyciu spektrometru dyspersji energii wtórnego promieniowania X (EDS)
 • Jakościowa i ilościowa analiza składu pierwiastkowego przy użyciu spektrometru dyspersji długości fali wtórnego promieniowania X (WDS)
 • Mapy i profile rozkładu pierwiastków na zadanym obszarze lub wzdłuż linii
 • Obrazy i spektra katodoluminescencyjne w zakresie 200-900 nm
 • Datowania minerałów akcesorycznych (m.in. monacytów) metodą CHIME (w trakcie testów)

 

APARATURA

 • Mikrosonda elektronowa CAMECA SX 100 wyposażona w spektrometr EDS z serii XFLASH firmy Bruker oraz pięć spektrometrów WDS o następującej konfiguracji: 

Trzy spektrometry wyposażone w kryształy dyfrakcyjne o podwyższonej czułości:

  • WDS 1: LLiF/LPET
  • WDS 2: LLiF/LPET
  • WDS 3: LTAP/LPET

Dwa spektrometry wyposażone w cztery standardowe kryształy dyfrakcyjne:

  • WDS 4: LiF, PET, TAP, PC2 (TAP rozszerzony o tlen)
  • WDS 5: PET, TAP, PC0, PC1

Możliwość zastosowania katody LaB6 i wolframowej

 • Dodatkowe oprogramowanie pakietu PEAK SIGHT:
  • program do identyfikacji fazowej (Phase ID) i ilościowych analiz geologicznych (GEO QUANT)
  • program do mapowania faz (PHASE CLASS)
  • program do datowania metodą CHIME zawierający program do konwersji Age Map
 • Skaningowy mikroskop elektronowy firmy Leo z detektorem EDS firmy Oxford Instruments Ltd. oraz aparaturą do katodoluminescencji obrazowej Vis-View 900 i spektrometrem CL firmy SIM GmbH
 • Aparatura do badań katodoluminescencyjnych CCL mk5-2 firmy Cambridge Image Technology Ltd. wyposażona w kamerę cyfrową i analizator EDS, współpracująca z programem do analizy obrazu NIS-Elements
 • Napylarki:
  • JEE – SS Vacuum Evaporator firmy JEOL (do napylania węglem i metalem)
  • JFC – 1100 E Ion Sputtering Device firmy JEOL (jonowa do napylania złotem)
  • Emitech K450X (do napylania węglem)

 

KONTAKT

 

Warszawa

Leszek Giro
Zespół Laboratoriów
tel. 22 45 92 334, 22 45 92 293
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Grzegorz Zieliński
Zespół Laboratoriów
tel. 22 45 92 293
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.