MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA I ANALIZA CHEMICZNA W MIKROOBSZARZE

grafika ilustracyjna


Skaningowa mikroskopia elektronowa, jakościowa i ilościowa analiza chemiczna w mikroobszarze oraz analiza katodoluminescencyjna znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w podstawowych badaniach petrograficzno-mineralogicznych, ale także w ochronie środowiska czy materiałoznawstwie. Połączenie danych otrzymanych różnymi metodami daje pełny obraz struktury, tekstury oraz składu chemicznego badanego materiału zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego.

Parametry techniczne aparatury, w tym jej pełna automatyka (z opcją nocnych zadanych analiz), jak również oprogramowanie pozwalają uzyskiwać precyzyjne ilościowe analizy chemiczne w mikroobszarze. Konfiguracja spektrometrów umożliwia oznaczanie pierwiastków od boru do uranu z progiem wykrywalności na poziomie zawartości śladowych (kilka ppm), a także prowadzenie badań geochronologicznych (datowania minerałów akcesorycznych, takich jak monacyty metodą CHIME).

ZASTOSOWANIE

Mikroskopia elektronowa wykorzystywana jest w szerokim zakresie w:

 • badaniach mineralogiczno-petrograficznych
 • badaniach dla potrzeb ochrony środowiska i geologii środowiskowej
 • materiałoznawstwie
 • mikropaleontologii i mikrobiologii
 • archeologii
 • konserwacji zabytków i dzieł sztuki
 • oraz w wielu innych dziedzinach nauki i techniki, takich jak kryminalistyka, medycyna, kosmetologia, jak również w przemyśle (metalurgia, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ceramiczny i elektroniczny)

OFERTA

 • Obrazy w widmie elektronów wtórnych (SE) - mikrofotografie form i struktur powierzchni ciał stałych
 • Obrazy w widmie elektronów wtórnie rozproszonych (BSE) - mikrofotografie obrazujące zróżnicowanie faz powierzchni ciał stałych
 • Jakościowa i półilościowa analiza składu pierwiastkowego przy użyciu spektrometru dyspersji energii wtórnego promieniowania X (EDS)
 • Jakościowa i ilościowa analiza składu pierwiastkowego przy użyciu spektrometru dyspersji długości fali wtórnego promieniowania X (WDS)
 • Mapy i profile rozkładu pierwiastków na zadanym obszarze lub wzdłuż linii
 • Obrazy i spektra katodoluminescencyjne w zakresie 200-900 nm
 • Datowania minerałów akcesorycznych (m.in. monacytów) metodą CHIME (w trakcie testów)

APARATURA

1. Mikrosonda elektronowa CAMECA SX 100 wyposażona w spektrometr EDS z serii XFLASH firmy Bruker oraz pięć spektrometrów WDS o następującej konfiguracji: 

 • Trzy spektrometry wyposażone w kryształy dyfrakcyjne o podwyższonej czułości:
 1. WDS 1: LLiF/LPET
 2. WDS 2: LLiF/LPETWDS
 3. LTAP/LPET
 • Dwa spektrometry wyposażone w cztery standardowe kryształy dyfrakcyjne:
 1. WDS 4: LiF, PET, TAP, PC2 (TAP rozszerzony o tlen)
 2. WDS 5: PET, TAP, PC0, PC1
 • Możliwość zastosowania katody LaB6 i wolframowej

2. Dodatkowe oprogramowanie pakietu PEAK SIGHT:

 • program do identyfikacji fazowej (Phase ID) i ilościowych analiz geologicznych (GEO QUANT)
 • program do mapowania faz (PHASE CLASS)
 • program do datowania metodą CHIME zawierający program do konwersji Age Map

3. Skaningowy mikroskop elektronowy firmy Leo z detektorem EDS firmy Oxford Instruments Ltd. oraz aparaturą do katodoluminescencji obrazowej Vis-View 900 i spektrometrem CL firmy SIM GmbH.

4. Aparatura do badań katodoluminescencyjnych CCL mk5-2 firmy Cambridge Image Technology Ltd. wyposażona w kamerę cyfrową i analizator EDS, współpracująca z programem do analizy obrazu NIS-Elements.

5. Napylarki:

 • JEE – SS Vacuum Evaporator firmy JEOL (do napylania węglem i metalem)
 • JFC – 1100 E Ion Sputtering Device firmy JEOL (jonowa do napylania złotem)
 • Emitech K450X (do napylania węglem)

KONTAKT

Warszawa

dr Ewa Krzemińska
Kierownik Laboratorium Analiz w Mikroobszarze
tel. 22 459 2293
tel. kom. 504 921 861
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.