gory stolowe

 

Autorzy: Stanislav ČECH, Elżbieta GAWLIKOWSKA

Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav, 1999

masyw snieznika

 

Autorzy: Elżbieta GAWLIKOWSKA, Mojmir OPLETAL

Państwowy Instytut Geologiczny, Český Geologický Ústav, 1997