Suwalski Park Krajobrazowy w skali 1:25 000

 suwalski park krajobrazowy

Opracowanie: Katarzyna POCHOCKA-SZWARC, Joanna PRZASNYSKA, Joanna RYCHEL, Anna TEKIELSKA

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014

ISBN 978-83-7863-313-6

pdf Mapa (3.41 MB)

pdf Rewers (7.85 MB)

 

Mapa geologiczno-turystyczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

Mapa geologiczno-turystyczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego w skali 1:25 000 składa się z tradycyjnej mapy składanej, wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie. Została ona opracowana w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składa się z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych.


Mapa ta stanowi kontynuację serii map geologiczno-turystycznych parków krajobrazowych (Mazurski PK, PK Mierzeja Wiślana, Nadmorski PK, PK Puszczy Romnickiej, Welski PK) wydanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.