Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w skali 1:40 000

puszcza romincka

 

Opracowanie: Tomasz KRZYWICKI, Katarzyna POCHOCKA-SZWARC

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014

ISBN 978-83-7863-196-5

pdf  Mapa (6.33 MB)

pdf  Tekst (1.44 MB)

 

Mapy geologiczno-turystyczne parków krajobrazowych

Seria map geologiczno-turystycznych parków krajobrazowych wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologicznym POLGEOL SA na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Seria wykonana w ramach projektu: Mapy geologiczno-turystyczne 5 parków krajobrazowych Polski północnej.

Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie) oraz interaktywnej mapy na nośniku CD. Mapy opracowano w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych.