Nadmorski Park Krajobrazowy w skali 1:60 000

nadmorski pk

 

Opracowanie: Leszek JURYS, Grzegorz UŚCINOWICZ

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014

ISBN 978-83-7863-193-4

pdf  Mapa (5 MB)

pdf  Tekst (1.11 MB)

 

 

Mapy geologiczno-turystyczne parków krajobrazowych

Seria map geologiczno-turystycznych parków krajobrazowych wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Przedsiębiorstwem Geologicznym POLGEOL SA na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Seria wykonana w ramach projektu: Mapy geologiczno-turystyczne 5 parków krajobrazowych Polski północnej.

Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie) oraz interaktywnej mapy na nośniku CD. Mapy opracowano w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych.