Park Narodowy „Ujście Warty" w skali 1:25 000

 pn ujscie warty

Opracowanie: Justyna RELISKO-RYBAK, Andrzej PIOTROWSKI, Tomasz ŻUK

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013

ISBN 978-83-7863-244-3

pdf Mapa (5.46 MB)

pdf Tekst (7.47 MB)

 

 

Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych

Seria map geologiczno-turystycznych parków narodowych wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie) oraz interaktywnej mapy na nośniku CD.

Mapy opracowano w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych. Seria będzie kontynuowana. Planowane jest również wydanie serii map parków krajobrazowych.