Roztoczański Park Narodowy w skali 1 : 30 000

 mapa roztoczańskiego parku narodowego
Autorzy: Marek KRĄPIEC, Leszek JANKOWSKI, Włodzimierz MARGIELEWSKI, Paweł KRĄPIEC

Państwowy Instytut Geologiczny, 2010

pdf  Mapa (4.49 MB)

pdf  Objaśnienia (3.18 MB)

 

 

 

Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych

Seria map geologiczno-turystycznych parków narodowych wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie) oraz interaktywnej mapy na nośniku CD.

Mapy opracowano w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składają się one z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych. Seria będzie kontynuowana. Planowane jest również wydanie serii map parków krajobrazowych.