Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w skali 1:60 000

gostyninsko wloclawski pkOpracowanie: Joanna RYCHEL, Mirosław BŁASZKIEWICZ, Dariusz BRYKAŁA, Piotr GIERSZEWSKI, Stanisław LISICKI, Małgorzata ROMAN, Sebastian TYSZKOWSKI

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

2014

ISBN 978-83-7863-384-6

image Mapa (12.58 MB)

pdf Tekst (1.80 MB)

 

 

 

 

Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w skali 1:60 000 jest tradycyjną mapą składaną z ilustrowaną częścią opisową na rewersie, wydrukowano ją ofsetowo. Została ona opracowana w programie ArcGIS na podstawie materiałów archiwalnych i prac przeprowadzonych w terenie. Składa się z kilku warstw tematycznych – geologicznej, topograficznej i turystycznej, które wspólnie tworzą bazę danych.

Mapa ta stanowi kontynuację serii map geologiczno-turystycznych parków krajobrazowych (Mazurski PK, PK Mierzeja Wiślana, Nadmorski PK, PK Puszczy Romnickiej, Welski PK, Suwalski PK) wydanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.