Przegląd Geologiczny (2017-11-3) tom 65

pg okl 1 2017 11 3pg okl 4 2017 11 3

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

1429
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

1431
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (42 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

1433
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

1436
pdf Nowa podziemna trasa geoturystyczna w Zabrzu (1.49 MB)
Ryszard Chybiorz, Małgorzata Paliga

 

1437
pdf Polska Wyprawa Naukowa do Peru 2017 (136 KB)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś

 

1438
pdf Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń – nowa grupa badawcza Polskiego Towarzystwa Geologicznego (41 KB)
Rafał Sikora

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

1439
pdf Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” – Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017 (189 KB)
Anna Małka, Jörg Grunert

 

1443
pdf Pegmatyty Norwegii – 8. Międzynarodowe Sympozjum (PEG2017) na temat pegmatytów granitowych – Kristiansand, Norwegia, 13–15.06.2017 (2.30 MB)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa, Adam Szuszkiewicz

 

RECENZJE

 

1446
pdf Novak M. & Rman N. (red.) – Atlas geologiczny Słowenii (54 KB)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Włodzimierz Mizerski

 

1447
pdf Wiewiórka J., Poborska-Młynarska K., Zięba K. & Flasza M. – W głąb soli i czasu w kopalni soli Bochnia (93 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

POŻEGNANIA

 

1448
pdf Bolesław Sacha 1925–2017 (45 KB)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski

 

1449
pdf Karolowi Sabathowi w 10. rocznicę śmierci (159 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

1451
pdf Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem oprogramowania FEFLOW (700 KB)
Sławomir Sitek

 

XXII KONFERENCJA NAUKOWA
„Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” – Kielce, 07.04.2017
Blok artykułów pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

 

1460
pdf XXII Konferencja naukowa PIG-PIB i Targów Kielce „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” – Kielce, 07.04.2017 (76 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk

 

1461
pdf Ocena jakości wybranych wapieni jurajskich stosowanych w budownictwie na podstawie pomiaru ich energii pękania przy uderzeniu i mikrotwardości metodą Knoopa (836 KB)
Marek Rembiś

 

1471
pdf Rola kamienia w przestrzeni miejskiej Pruszkowa (477 KB)
Maria Górska-Zabielska, Ryszard Zabielski

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

1477
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

PRZEGLĄD GEOLOGICZNY POLECA

 

pdf Kurier Kamieniarski (68 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf „Bielszy odcień bieli” – wystawa fotografiiw PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (34 KB)