zaj poradnik geofizyka inzynierskaBADANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE. GEOFIZYKA INŻYNIERSKA

Pod redakcją merytoryczną Szymona OSTROWSKIEGO, Grzegorza PACANOWSKIEGO, Edyty MAJER i Marty SOKOŁOWSKIEJ

Autorzy: Szymon OSTROWSKI, Grzegorz PACANOWSKI, Edyta MAJER, Marta SOKOŁOWSKA, Paweł CZARNIAK, Arkadiusz PIECHOTA, Marek BARAŃSKI, Monika SZABŁOWSKA, Marcin LASOCKI, Piotr WILKOŁAZKI, Krzysztof MAJER

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023

ISBN 978-83-67567-36-7

Badania geologiczno-inżynierskie to nowy, wieloczęściowy cykl poradników dotyczących rozpoznania podłoża budowlanego na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych. Pierwsza część obejmuje zagadnienia geofizyki inżynierskiej, która wykorzystuje badania geofizyczne do rozpoznania budowy geologicznej oraz określania właściwości fizyczno-mechanicznych ośrodka gruntowo-skalnego na potrzeby geologii inżynierskiej oraz innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Poradnik jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, a jego zawartość obejmuje ogólne informacje na temat podstaw teoretycznych badań geofizycznych, opis procesu dokumentowania wyników badań geofizycznych wykorzystywanych w geologii inżynierskiej oraz charakterystykę przykładowych realizacji, które tak dobrano, aby wskazać typowe problemy geologiczno-inżynierskie występujące na terenie kraju, opisać praktyczne aspekty wykonywania badań geofizycznych oraz podać uwagi na temat sposobu interpretacji wyników.

Dostęp do publikacji: https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi/publikacje

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej