Przegląd Geologiczny (2018-02) tom 66

pg okl 1 2018 02pg okl 4 2018 02

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

73
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (74 KB)
Grzegorz Makuch

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

78
pdf Polityka Surowcowa Państwa. Więcej konkretów, mniej papierologii – postulują przedsiębiorcy (98 KB)
Andrzej Rudnicki

RECENZJE

80
pdf Mayer W., Clary R.M., Azuela L.F., Mota T.S. & Wołkowicz S. (red.) – Historia nauk o Ziemi: świętowanie 50 lat INHIGEO (84 KB)
Włodzimierz Mizerski

WSPOMNIENIA

82
pdf Wanda Bielecka 1916–2017 (50 KB)
Eugenia Gawor-Biedowa

84
pdf Sławomir Smoleński 1926–2018 (44 KB)
Marian Stępniewski

PRAWO GEOLOGICZNE

85
pdf Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym (349 KB)
Piotr Wojtulek, Tadeusz Kocowski

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

93
pdf Moai i geoturystyka na Wyspie Wielkanocnej (2.40 MB)
Małgorzata Telecka

102
pdf O początkach terminu „geologia” (513 KB)
Janusz Skoczylas

107
pdf Wstępne rozpoznanie obwódek cyrkonowo-hafnowych wokół minerałów kruszcowych w złożach Fe-Ti-V w suwalskim masywie anortozytowym (północno-wschodnia Polska) (195 KB)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska

ARTYKUŁY NAUKOWE

GEOMORFOLOGIA
111
pdf Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) (2.02 MB)
Michał Zatorski

HYDROGEOLOGIA
118
pdf Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystania (1.03 MB)
Kinga Wielgus, Antoni Barbacki, Leszek Pająk

OGŁOSZENIA

pdf KONFERENCJE KONSULTACYJNE
na temat Polityki Surowcowej Państwa (864 KB)

pdf III Ogólnopolskie Sympozjum
Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (163 KB)

pdf Konferencja naukowa GAUS (179 KB)