Przegląd Geologiczny (2018-04) tom 66

pg okl 1 2018 04pg okl 4 2018 04 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

201
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (65 KB)
Grzegorz Makuch

 

RECENZJE

 

205
pdf J. Nawrocki & A. Becker (red.) – Atlas geologiczny Polski (95 KB)
Ewa Falkowska

 

207
pdf J.B. Miecznik – O losach polskich geologów (74 KB)
Janusz Skoczylas

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

209
pdf Konstanty Tołwiński – wybitny geolog karpacki, organizator poszukiwań i badań złóż nafty i gazu (2.02 MB)
Jerzy B. Miecznik

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

219
pdf Wstępne wyniki badań mineralizacji Au-Ag-Te, REE i PGM w złożach Fe-Ti-V suwalskiego masywu anortozytowego (północno-wschodnia Polska) (376 KB)
Michał Ruszkowski

 

222
pdf Wtłaczanie wód do górotworu – dokumentacja hydrogeologiczna na tle przepisów prawnych (88 KB)
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki

 

229
pdf Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywności tych procesów (79 KB)
Jan A. Stefanowicz

 

235
pdf U korzeni polskiej geoturystyki. Przewodnik po Islandii Daniela Vettera (1592–1669) (1.55 MB)
Janusz Skoczylas

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PETROLOGIA I ZŁOŻA
240
pdf Skały syderytowe jury środkowej Kujaw – studium petrologiczne (1.39 MB)
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska

 

252
pdf Mineralizacja kruszcowa Cu-Mo typu porfirowego w rejonie Doliny Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (2.11 MB)
Rafał Małek

 

OGŁOSZENIA

 

pdf KONFERENCJE KONSULTACYJNE
na temat Polityki Surowcowej Państwa
Pozyskiwanie deficytowych surowców
mineralnych drogą importu
i współpraca międzynarodowa (973 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (303 KB)