Przegląd Geologiczny (2018-09) tom 66

pg okl 1 2018 09pg okl 4 2018 09

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

525
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (66 KB)
Grzegorz Makuch

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

529
pdf Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny (1.37 MB)
Sławomir Oszczepalski, Janina Wiszniewska, Stanisław Mikulski

 

PRAWO GEOLOGICZNE

 

542
pdf Koncesja w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze w świetle ostatnich zmian legislacyjnych (68 KB)
Aleksandra Szydzik

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

547
pdf Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej (64 KB)
Tadeusz Peryt

 

551
pdf Audiatur et altera pars – w kwestii realizacji zadań służby geologicznej (91 KB)
Joanna Osiejewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
558
pdf Filtracyjno-konsolidacyjne właściwości iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach stale wzrastającego obciążenia (2.43 MB)
Piotr Stajszczak

 

GEOLOGIA MEDYCZNA
569
pdf Zastosowanie analizy przestrzennej do oceny jakości kopaliny na przykładzie wybranych złóż torfów leczniczych północnej Polski (1.51 MB)
Barbara Kiełczawa, Michał Kamiński

 

STRATYGRAFIA
578
pdf Wiek dolnodewońskiego poziomu tufitowego z Barczy (Góry Świętokrzyskie) na podstawie miospor (2.43 MB)
Anna Fijałkowska-Mader, Jan Malec

 

OGŁOSZENIA

 

pdf ATLAS GEOLOGICZNY POLSKI (2.14 MB)

 

pdf Okna Świata – wystawa malarstwa Marii Waliszewskiej-Bendek
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (39 KB)

 

pdf KONGRES SUROWCOWY (2.14 MB)

 

pdf KONKURS FOTOGRAFICZNY
GEOLOGIA W OBIEKTYWIE (1.90 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (138 KB)