Przegląd Geologiczny (2019-09) tom 67

pg okl 1 2019 09pg okl 4 2019 09

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

695
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (79 KB)
Grzegorz Makuch

 

700
pdf Woda – surowiec krytyczny Chin (47 KB)
Adam Maksymowicz

 

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA
KAMIEŃ W ZŁOŻU, KRAJOBRAZIE I ARCHITEKTURZE
– KIELCE, 5.04.2019
Blok artykułów pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

 

702
pdf XXIV Konferencja Naukowa PIG-PIB i Targów Kielce Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 5.04.2019 (229 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk

 

703
pdf Deterioracja kamiennych obiektów budowlanych – główne czynniki i procesy (482 KB)
Michał Ruszkowski, Janina Wiszniewska

 

710
pdf Przejawy korozji biologicznej kamienia budowlanego i problemy związane z jego rewaloryzacją (417 KB)
Marek Rembiś

 

717
pdf Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu (1.92 MB)
Małgorzata Szczepaniak, Paulina Rój

 

728
pdf Skały w architekturze podkrakowskich kościołów romańskich (803 KB)
Jan Bromowicz, Janusz Magiera

 

736
pdf Kamień w zabytkowej architekturze Szydłowa (3.21 MB)
Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz, Paweł Król

 

749
pdf Charakterystyka i proweniencja piaskowców z gotyckiego portalu bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (848 KB)
Katarzyna Zboińska, Wojciech Bartz

 

758
pdf Zarys historii górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) w I połowie XX w. (1.08 MB)
Paweł Król, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader

 

767
pdf Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny (799 KB)
Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska

 

OGŁOSZENIA

 

pdf LAUREACI KONKURSU TERAZ POLSKA
PIG-PIB oraz PGNiG S.A. (1.50 MB)

 

pdf SGA BALTIC
STUDENT CHAPTER (251 KB)

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (1.50 MB)