Przegląd Geologiczny (2020-02) tom 68

pg okl 1 2020 02pg okl 4 2020 02

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

77
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (65 KB)
Radomir Pachytel

 

81
pdf Sezon na pallad (46 KB)
Adam Maksymowicz

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

83
pdf Wojciech Ryłko (1950–2019) (110 KB)
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik, Leszek Jankowski, Robert Kopciowski

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

86
pdf Kilka uwag w sprawie użytkowania górniczego – w związku z artykułem K. Szamałka i K. Zglinickiego (65 KB)
Aleksander Lipiński

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE
INFORMATIONAL ARTICLES

 

91
pdf Nowe obiekty geoturystyczne na południowym Podlasiu (1.07 MB)
Maria Górska-Zabielska

 

VII WARSZTATY GEOMORFOLOGII STRUKTURALNEJ
Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia
– stan badań i perspektywy badawcze
Chęciny 26–28.09.2019
Blok artykułów pod redakcją Jana Urbana

 

100
pdf VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej – Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze, Chęciny 26–28.09.2019 (188 KB)
Jan Urban, Małgorzata Ludwikowska-Kędzia

 

102
pdf Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1.78 MB)
Adam Łajczak, Jan Urban, Zofia Rączkowska, Grzegorz Wałek

 

112
pdf Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju
i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych (2.85 MB)

Jan Urban

 

127
pdf Zróżnicowanie i zmiany rzeźby terenu historycznego pola górniczego
na Osicowej Górze k. Stąporkowa (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) (1023 KB)

Piotr Kusztal, Grzegorz Pabian, Tomasz Kalicki, Ewa Nowak, Paweł Przepióra

 

135
pdf Znaczenie warunków geologicznych i geomorfologicznych dla rozwoju
i współczesnego stanu torfowisk Niecki Nidziańskiej (1.18 MB)

Daniel Okupny, Witold Jucha

 

OGŁOSZENIA

 

pdf WARSAW MINERAL EXPO
MINERAŁY, BIŻUTERIA
29 lutego – 1 marca (882 KB)

 

pdf GAUS
IV KONFERENCJA GEOTEMATYCZNA (155 KB)

 

pdf XXI SEMINARIUM z cyklu
METODYKA ROZPOZNAWANIA I DOKUMENTOWANIA
ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ GEOLOGICZNEJ OBSŁUGI KOPALŃ
na temat:
NOWE PROBLEMY W ROZPOZNAWANIU I DOKUMENTOWANIU ZŁÓŻ (67 KB)

 

pdf KONGRES GIS
22–23 kwietnia 2020 r. (882 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (143 KB)