Przegląd Geologiczny (2020-05) tom 68

pg okl 1 2020 05 copypg okl 4 2020 05 copy 

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

299
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (65 KB)
Radomir Pachytel

 

303
pdf Geologiczne aspekty eksploatacji złóż rud miedzi metodą ługowania in situ (50 KB)
Adam Maksymowicz

 

100 LAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ
Blok artykułów pod redakcją Stanisława Wołkowicza

 

305
pdf Słowo wstępne dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego (47 KB)
Mateusz Damrat

 

306
pdf 100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenie i przyszłość (127 KB)
Stanisław Wołkowicz

 

308
pdf O roku ów! Kalendarium wydarzeń historycznych w roku utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego (148 KB)
Krzysztof Jaworowski

 

312
pdf Rola nauki w państwowej służbie geologicznej (623 KB)
Tadeusz Peryt, Andrzej Głuszyński

 

319
pdf Rola PIG w rozpoznaniu zasobów mineralnych Polski: dzisiaj i w przyszłości (1.59 MB)
Stanisław Wołkowicz, Olimpia Kozłowska, Karol Zglinicki, Anna Gabryś-Godlewska

 

330
pdf Wyzwania kartografii geologicznej w Polsce (844 KB)
Leszek Marks, Katarzyna Jóźwik

 

338
pdf Wczoraj, dzisiaj i jutro hydrogeologii w Państwowym Instytucie Geologicznym (374 KB)
Małgorzata Woźnicka, Andrzej Sadurski

 

345
pdf Kierunki rozwoju geologii inżynierskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym (1.16 MB)
Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Grzegorz Ryżyński, Szymon Ostrowski, Krzysztof Majer

 

356
pdf Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym (741 KB)
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski, Marcin Wódka, Jarosław Kaczorowski, Sylwester Kamieniarz, Rafał Sikora, Marcin Kułak, Krzysztof Karwacki, Bartłomiej Warmuz, Zbigniew Perski

 

364
pdf Geologia środowiska w PIG (248 KB)
Anna Pasieczna, Agnieszka Konon, Paulina Kostrz-Sikora

 

370
pdf Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w popularyzacji geologii w społeczeństwie (872 KB)
Krystyna Wołkowicz, Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska

 

378
pdf Historia regionalnych badań geologicznych Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu oraz perspektywy na najbliższe lata (447 KB)
Zbigniew Cymerman

 

387
pdf Morska kartografia geologiczna w historii badań Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (2.06 MB)
Regina Kramarska

 

404
pdf Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego – historia, ludzie i ich dokonania naukowe (652 KB)
Zbigniew Szczepanik, Dorota Giełżecka-Mądry, Dariusz Wieczorek

 

414
pdf Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualny stan realizacji i plany na przyszłość (1 MB)
Olimpia Kozłowska, Anna Gabryś-Godlewska, Joanna Krasuska, Paulina Kostrz-Sikora

 

424
pdf System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019 (1.27 MB)
Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Felter, Sylwiusz Pergół, Dorota Palak-Mazur, Szymon Forst

 

437
pdf Prace geologów Państwowego Instytutu Geologicznego za granicą (303 KB)
Wojciech Salski

 

449
pdf Historia pierwszej w Warszawie pracowni mikropaleontologicznej (441 KB)
Eugenia Gawor-Biedowa

 

461
pdf Działalność kartograficzna geologów z PIG w ramach Służby Geograficznej Komendy Głównej AK udokumentowana arkuszami mapy taktycznej WIG ze zbiorów Biblioteki Narodowej (934 KB)
Lucyna Szaniawska

 

467
pdf O Solidarności sprzed lat (951 KB)
Grażyna Niemczynow-Burchart

 

469
pdf Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego (77 KB)
Maciej Podemski

 

470
pdf Chór Państwowego Instytutu Geologicznego (79 KB)
Barbara Żbikowska

 

471
pdf Wierszyk okolicznościowy – Ballada o doktoracie Andrzeja Bera (33 KB)
Andrzej Ber

 

472
pdf Dar pracowników na stulecie powołania Państwowego Instytutu Geologicznego (887 KB)
Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz

 

OGŁOSZENIA
ADVERTISEMENT

 

pdf PIG-PIB – LAUREAT KONKURSU TERAZ POLSKA (1.31 MB)