Przegląd Geologiczny (2020-11) tom 68

pg okl 1 2020 11pg okl 4 2020 11

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

799
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (65 KB)
Radomir Pachytel

 

803
pdf Zmiany na rynku srebra (44 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

805
pdf J. Koziar – Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context (98 KB)
Andrzej Muszyński

 

806
pdf J. Koziar – Geological proofs of significant expansion of the Earth and its broader scientific context (50 KB)
Stefan Cwojdziński

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

809
pdf Profesor Ryszard Dadlez – stratygraf, tektonik, pionier nowoczesnych metod w badaniach geologii regionalnej Polski (2.17 MB)
Jerzy B. Miecznik

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

820
pdf Zmiany poziomu morza – przyczyny, skale czasowe i historia ich poznania (151 KB)
Tomasz Boski, Andrzej Wilamowski

 

824
pdf Magazyny gazu ziemnego w cechsztyńskich formacjach solnych elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski (1.36 MB)
Dagmara Zeljaś

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GRAWIMETRIA
833
pdf Grawimetryczno-hydrometryczny system monitoringu wstrząsów górniczych na Górnym Śląsku (978 KB)
Andrzej Kotyrba, Adam Frolik, Łukasz Kortas, Sławomir Siwek

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
843
pdf Zmiany właściwości konsolidacyjnych, filtracyjnych i mikrostrukturalnych glin lodowcowych w przebiegu badań konsolidacji z ciągłym wzrostem obciążenia (834 KB)
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak, Katarzyna Gendek

 

FOTOREPORTAŻ

 

856
pdf Erozja rzeczna, wietrzenie i abrazja w Parku Narodowym Taroko oraz Geoparku Yehliu na Tajwanie (2.37 MB)
Iwona Kowalska

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

853
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (40 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (1.99 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (146 KB)