Przegląd Geologiczny (2021-08) tom 69

pg okl 1 2021 08pg okl 4 2021 08

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

469
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2020 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych (34 KB)
Eliza Dziekan-Kamińska

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

470
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

473
pdf Zaszczytna honorowa Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego (95 KB)
Grzegorz Czapowski, Barbara Słodkowska, Jerzy B. Miecznik

 

475
pdf Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce – historia rozwoju (1003 KB)
Marcin Szuflicki, Agnieszka Malon, Marcin Tymiński

 

482
pdf Ewolucja metodologii, zakresu i znaczenia Bilansu Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski (1.41 MB)
Krzysztof Szamałek, Marcin Szuflicki, Irena Górska, Karol Zglinicki, Sławomir Mazurek

 

493
pdf SUEZ – Komputerowy System Udostępniania i Ewidencji Danych o Złożach Surowców Mineralnych w Polsce w latach 70. i 80. XX w. (96 KB)
Wojciech Szczygielski

 

502
pdf Informacja przestrzenna bazy MIDAS – gromadzenie, udostępnianie i obszary zastosowań (1.89 MB)
Joanna Fabiańczyk, Marta Hodbod, Michał Woroszkiewicz

 

515
pdf Wody podziemne zaliczone do kopalin – stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć, zadania na przyszłość (654 KB)
Jakub Sokołowski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Sosnowska, Agnieszka Malon

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

521
pdf Jerzy Gągol (1947–2021) (283 KB)
Jan Urban, Paweł Król

 

527
pdf Gertruda Herman (1953–2021) (43 KB)
Jan Prażak, Marcin Kos

 

528
pdf Profesor Rudolf Zuber – ojciec polskiej geologii naftowej (1.32 MB)
Jerzy B. Miecznik

 

540
pdf Geologiczne kolekcje pedagogiczne – dokumenty Juliusza Verreaux (1807–1873) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (132 KB)
Piotr Daszkiewicz, RadosławTarkowski

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 7. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ (WPGI) (1.16 MB)

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB
ATLAS MAP
ONI TWORZYLI PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY (1.18 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (245 KB)